Z něho bude pro účely letošních slavností draka, které se konají v květnu, pořízen filmový záznam. I když kapacita autobusu je již zaplněna, obřadu se mohou účastnit další zájemci, kteří zvolí do Prahy vlastní dopravu. Sraz účastníků je v 16:30 hodin v prostoru Cihelné brány. Zde dostanou zájemci kutnu a vyslechnou pár jednoduchých instrukcí k akci.