S kartou, kterou můžete nabít v obou městech, jde zatím platit jízdné. Časové jízdenky jsou platné pouze ve městě, kde byly zakoupeny.
Čipovou kartu využívá v Pardubicích 50 tisíc 500 lidí, v Hradci Králové dokonce 70 tisíc lidí. Letos dojde k testování parkovacích automatů, aby s kartou majitelé mohli platit parkovné. V plánu jsou další možnosti využití.