Státní fond dopravní infrastruktury, který je příjemcem veškerých mýtných plateb, počítá letos s příjmem ve výši 4,8 miliardy korun. Z toho však stát musí zaplatit zhruba dvě miliardy rakouské firmě Kapsch jako splátku za vybudování systému a za služby s mýtem spojené. Mýtné se u nás zatím vybírá na zhruba 1000 kilometrů dálnic a rychlostních silnic mikrovlnnou technologií. K placení mýta se zaregistrovalo téměř 177 331 vozidel o hmotnosti 12 tun a více, přičemž výrazně převažují vozy ze zahraničí. Těch se v mýtném systému pohybuje přes sto tisíc. Každé vozidlo musí mít palubní jednotku, za jejíž pronájem zaplatí 1550 korun. Znamená to, že stát disponuje v časově omezeném období navíc i s částkou 283 863 050 korun. Ministerstvo dopravy (MD) nyní analyzuje možnosti rozšíření mýtného na silnice I. třídy. Plány se od podzimu několikrát změnily. Podle původní smlouvy měly kamiony začít platit na 1200 km silnic I. třídy od letošního 1. července, přičemž měla být využita stejná technologie jako na dálnicích. MD však požádalo Kapsch o návrh satelitní technologie, čímž se červenec stal nereálný a jako nové datum byl určen 1. leden 2008.