Za poslední měsíce zde vyrostly desítky rodinných domů. „Zájem, aby lidé v Lánově bydleli, tu je. Stěhují se k nám z Vrchlabí, Hostinného, Špindlerova Mlýna, a dokonce i z Prahy,“ pochvaluje si starosta Jiří Vancl. Obecní představitelé zhruba před dvěma lety začali řešit nepříznivý demografický vývoj. Rozhodli o přípravě tří lokalit vhodných pro výstavbu.

„Našim cílem bylo udržet stávající obyvatele a přilákat nové,“ říká s časovým odstupem Vancl. Obec zajistila veškerou infrastrukturu. Náklady na její vybudovájní dosáhly dvaceti milionů korun. Stavební práce pokračují dodnes. Novostavby jsou v různé fázi. Řada z nich je zkolaudována. V závěru příštího roku bude stavební úsilí finišovat. To by na kraji Lánova mělo stát přes čtyřicet nových domů. Obec Lánov se otázce bydlení věnuje i nadále. V současné době připravuje osm nájemních bytů.