Město se rozhodlo podat žádost do Regionálního projektu rozvoje NUTS II s názvem Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulicích Švehlova a Palackého. „Cílem projektu je rekonstruovat centrum města, části přilehlých komunikací a dvou nevyužívaných objektů s cílem posílit rozvoj a zvýšit kvalitu života. Náklady činí 115 471 163 korun, dotace předpokládáme ve výši 98 150 488 korun,“ informoval Dušan Kubica z odboru rozvoje investic.

Protože se jedná o skutečně náročnou akci, zastupitelé na svém posledním jednání schválili, že projekt úplné opravy centra podporují. „V rozpočtu na rok 2009 by už měla být potřebná částka,“ uvedl místostarosta Jan Bém. Město počítá s dotací z fondu NUTS II. – Severovýchod, žádost zastupitelé také schválili.

Bez jejího přidělení je rekonstrukce těžko uskutečnitelná, obecní pokladna na podobný projekt není „připravena“. O peníze z NUTS II. žádají také další zájemci z města. Domov sv. Josefa v Žirči chce získat peníze na rekonstrukci budovy bývalé fary pro sociální a vzdělávací aktivity. Budou tu zřízeny také bezbariérové ubytovací kapacity pro odlehčovací služby. Zoologická zahrada hodlá případně přidělenou dotaci využít na výstavbu ubytovacího kempu ve stylu africké vesnice.

Soukromá podnikatelka podala žádost na financování penzionu a kavárny v historické Valové uličce. Všechny projekty mají výrazně nižší rozpočet než rekonstrukce náměstí. Město si podalo ještě projekt na propagaci turistického ruchu, kde činí dotace dva miliony korun.