Návštěvníky s konkrétními případy i s přístupem v různých států Unie seznámí Lucie Wachtlová z Evropského spotřebitelského centra při ministerstvu průmyslu. V současné době, kdy je možnost cestování a ceny řady zboží v okolních státech je výrazně nižší než u nás, se zákazníci mohou častěji setkat s nutností reklamace.