Prošel celou řadou změn a doplňků. „Bylo projednáno a vydáno osm změn územního plánu, v současnosti se projednává devátá a desátá změna. Zájem veřejnosti o další změny na území města stoupá,“ informoval Martin Rudolf, vedoucí odboru výstavby a územního plánování.

Územní plán města ve své nynější podobě nevyhovuje současným potřebám a plánům města. „Neplní své funkce fakticky ani podle nového stavebního zákona,“ sdělil Rudolf. Mezi občany roste zájem o plochy pro rodinné bydlení. Oproti tomu zůstávají nevyužitá některá území určená k výstavbě ve stávajícím územním plánu.

Zahájení vlastního projednávání se předpokládá v příštím roce, kdy by se v rozpočtu města měla objevit příslušná částka. Letos pracovníci úřadu počítají především s informováním nejširší veřejnosti o novém územním plánu. Cílem je zapojení co nejvíce lidí a firem do přípravných prací. Už dnes mohou své zájmy a potřeby v písemné formě předávat jako podněty pro zpracování nového územního plánu na adresu: MěÚ, odbor VÚP, náměstí T. G. M. 38, 544 17 Dvůr Králové.

Všem podnětům nemusí ale úředníci vyhovět. „Pořizovatel územního plánu se bude všemi podněty vážně zabývat a uplatněné podněty budou posouzeny,“ doplnil Martin Rudolf. Město chce oslovit zájemce, kteří už podali návrhy na změnu současného územního plánu, a jejich návrhy hodlá zařadit do nově připravovaného dokumentu.

Náklady na územní plán jsou plánovány ve výši dvou milionů korun. Během jeho schvalování budou mít občané ještě několikrát možnost se k němu vyjádřit.