Snažíme se nabízet aktuální semináře, které operativně reagují na nastalé změny. Naší snahou je připravovat odborné akce zaměřené především na praxi,“ uvedla majitelka Marie Zdražilová. Za dobu působení získala agentura přízeň posluchačů nejen z východních Čech, ale i z Prahy a dalších krajů celé České republiky.


V roce 2004 získala Salvea akreditaci ministerstva vnitra ČR. „Odborné akce připravujeme vždy s ohledem na speciální požadavky a přání našich klientů.
Účastníky našich vzdělávacích akcí jsou kromě pracovníků podnikatelské sféry a některých neziskových organizací ve značném měřítku i pracovníci obcí a územně samosprávních celků,“ informovala majitelka agentury Salvea Marie Zdražilová.