Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji k 29. 2. 2008

Z územního pohledu se počet nezaměstnaných pohyboval od 1 218 osob v okrese Rychnov nad Kněžnou po 4 177 osob v okrese Trutnov. V porovnání s předchozím měsícem došlo ve všech okresech kraje k mírnému snížení počtu nezaměstnaných, absolutně nejvyšší pokles byl v okrese Hradec Králové (o 146 osob), relativně nejvyšší v okrese Náchod (o 5 %). V porovnání s únorem 2007 došlo ve všech okresech kraje k výraznému úbytku nezaměstnaných, absolutně nejvyšší byl v okrese Trutnov (o 1 362 osob), relativně nejvyšší o více než třetinu (35,2 %) byl v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla ke konci února 2008 v kraji hodnoty 4,52 % (muži 3,89 %, ženy 5,32 %) a proti předchozímu měsíci lednu ještě mírně klesla. Zůstala 1,43 procentního bodu pod hranicí průměru České republiky (celkem 5,94 %, muži 4,99 %, ženy 7,20 %). Úroveň nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje se pohybovala od nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,75 %) po dlouhodobě nejvyšší v okrese Trutnov (6,06 %).

Koncem února 2008 bylo v kraji celkem 5 721 volných pracovních míst, jejich počet proti předchozímu měsíci klesl o 357 míst, oproti stejnému období loňského roku naopak vzrostl o 1 292 míst. V měsíci únoru bylo nahlášeno 1 613 nových pracovních míst, z nich více než 40 % bylo v okrese Hradec Králové. Meziročně došlo ve všech okresech kraje k nárůstu volných pracovních míst, absolutně i relativně nejvyšší byl v okrese Trutnov (541 míst, tj. 66,6 %).

Na jedno volné pracovní místo připadli v kraji v průměru 2,5 uchazeči o zaměstnání, nejvíce v okrese Jičín (3,3) a nejméně v okresech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou (shodně 1,9).

Zdroj: ČSÚ Hradec Králové