Původně přitom byla ve hře dvojnásobná dotace. Ukázalo se však, že v ROPu je na cestovní ruch výrazně méně peněz. Podle ředitele svazku Michala Vávry se sdružení čtyřiceti krkonošských samospráv pokusí tento „výpadek“ na podzim nahradit z programu Česko–polské příhraniční spolupráce 2007 – 2013. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu je třeba podat do konce března.