Pro stavbu domu Na sluneční stráni byl využit dlouhodobě zanedbaný pozemek, který sloužil v minulosti městu Janské Lázně jako skládka zemin. Celý objekt byl proto založen na pilotech. Suterén domu je krytý svažitým terénem a opěrnou gabionovou zdí. Nad terén vystupují dva samostatné bytové bloky s náročným dělením fasád. Stavby soutěžily ve třech kategoriích: domy pro bydlení a rodinné domy, stavby občanské vybavenosti a dopravní a inženýrské stavby. Celkem se letos o vítězství v klání ucházelo 14 staveb. V kategorii domů pro bydlení jich bylo šest, staveb občanské vybavenosti soutěžilo pět, dopravní a inženýrské stavby byly přihlášeny tři.
„Soutěž stavba roku přispívá k rozvoji investičních a podnikatelských aktivit v kraji, což je obzvláště důležité v období současné ekonomické krize. Jsem rád, že se soutěž již stala tradicí a každým rokem láká další účastníky, kteří se o prestižní ocenění chtějí ucházet,“ řekl hejtman Franc.