Situaci ve vybraných školách regionu dokumentují následující skóre, vždy ve prospěch učitelek: V Trutnově ZŠ Mládežnická 29:83, ZŠ V Domcích 31:5, ZŠ R. Frimla 28:2. Ve Vrchlabí ZŠ Školní 30:8, ZŠ Náměstí Míru 23:8, ZŠ Rudník 9:3, ZŠ Pilníkov 9:3, ZŠ Karla Klíče Hostinné 25:3. Ve Dvoře Králové nad Labem ZŠ Schulzovy sady 60:12, ZŠ Podharť 19:2 a ZŠ Strž 22:6.

„Mužů je v základním školství stále málo. A přitom jsou důležití z mnoha hledisek. Například v autoritě u dětí. Řada žáků je z neúplných rodin a k učitelům se upínají. A ve sboru muži také chybějí. Mají lepší nadhled, lépe hodnotí různé situace,“ míní například ředitelka ZŠ V Domcích Trutnov Zuzana Horáková – Radová. Mezi těmi, kteří si vydobyli pověst správného pedagoga na svém místě, je například ředitel ZŠ Svoboda nad Úpou Jan Hainiš.

Loni se účastnil soutěže Zlatý Ámos, kterou každoročně vyhlašuje Dětská tisková agentura. A dostal se z celé republiky až do finále mezi deset nejlepších. Posunuly ho tam hlavně děti, které učí a s kterými do soutěže jel. Měly důvod ho nominovat a výsledek je potěšil i přesto, že hlavní titul Hainiš nakonec nezískal. „U nás je třináct učitelek a jen tři muži. Je to velký nepoměr. Na prvním stupni mají ženy své opodstatnění kvůli malým dětem, kterým připomínají mámu. Na vyšších stupních už muži chybějí. Ale já osobně si nemůžu stěžovat. Mezi ženami se mi pracuje dobře,“ smál se Jan Hainiš.

Obory, kterým se učitelé věnují, jsou na většině škol stejné. Jedná se především o tělocvik, fyziku, matematiku, chemii a informatiku. Poněkud odlišná je situace ve středních školách regionu. Tam už se ukazují určité rozdíly mezi studijními obory. Technické ženám totiž příliš neříkají, proto jsou počty mužů a žen v obráceném gardu.

Zatímco například v trutnovském gymnáziu učí 36 žen a 27 mužů a v obchodní akademii tamtéž uvádějí na svých internetových stránkách 19 žen a 9 mužů, zcela jiný poměr je třeba v trutnovské průmyslové škole. Sbor tam tvoří 40 mužů a 18 žen. Lesnická škola uvádí 23 mužů a 6 žen. Naopak střední zdravotnická škola má ve svém sboru uvedeny jen 2 muže a 23 žen.