"Společnost Škoda Auto ve spolupráci se sociálním partnerem, Odbory KOVO, situaci v souvislosti s pandemií koronaviru intenzivně sleduje a průběžně vyhodnocuje. I přes složitost situace a při nasazení mimořádných opatření pro ochranu zaměstnanců výroba v současné době běží bez větších výpadků a společnost ŠKODA AUTO aktuálně o uzavření výroby neuvažuje," uvedla mluvčí podniku Martina Gillichová.

Provoz automobilky je však závislý i na jejich partnerech. "Vývoj v dalších dnech bude ovlivněn zejména situací u našich dodavatelů a s ní spojenou dostupností výrobních dílů a dále pak přítomností našich zaměstnanců na pracovišti v souvislosti s dalším šířením pandemie Covid-19. Objem výroby dále ovlivní příchozí objednávky ze všech trhů. Aktuálně vydané vládní nařízení respektujeme. Zdraví našich zaměstnanců a jejich rodin jsou nejvyšší prioritou společnosti Škoda Auto," ujistila Martina Gillichová.

Škoda Auto se proto po dohodě s odbory KOVO rozhodla přijmout další preventivní opatření, aby předešla možnému šíření nákazy COVID-19.

"Nově jde například o povinnost nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních i venkovních prostorách areálů Škoda Auto, absolutní zákaz kouření ve všech vnitřních i venkovních prostorách areálů automobilky včetně kuřáckých koutů bez výjimky a doporučení zavedení mobilní práce v maximální možné míře, pokud je smysluplné a odůvodněné vykonávat přidělené úkoly v tomto režimu," vyjmenovala mluvčí některá z nových opatření.

Automobilka spoléhá také na svědomitost svých zaměstnanců a na to, že nechtějí ohrozit své kolegy.

"Každý zaměstnanec by si měl před odchodem do zaměstnání udělat krátký samotest, jestli se cítí dobře, nemá žádné obtíže, jako kašel nebo dušnost, jestli nemá teplotu. Ale i v práci je měřena namátkově teplota. Pokud si třeba mistr všimne, že má ve směně někoho, kdo vykazuje příznaky infekční nemoci, je povinen jednat podle interních nařízení, aby tento člověk nenakazil ostatní. Před začátkem každé směny je navíc krátká týmová porada, při níž by se mělo odhalit, pokud by někdo takový přišel do práce. My jsme pak schopni postavit směnu tak, že můžeme fungovat dál," vysvětlila Martina Gillichová.

Přeshraniční režim polských zaměstnanců - takzvaných pendlerů dojíždějících do závodu Kvasiny podle ní aktuálně běží standardně a beze změn: "Nadále bude tento režim odvislý od nařízení vlád dotčených států, přičemž situaci v okolních státech intenzivně sledujeme a průběžně vyhodnocujeme."