V plánu je také zahájení budování bazénu, kde město žádalo o dotaci z Evropské unie. V únoru by mělo padnout definitivní rozhodnutí. Pokud Nová Paka získá dotaci, bude stavba zahájena. Jestliže ne, bude projekt zřejmě zeštíhlen a zdroje financí se budou hledat jinde. Dalšími důležitými projekty je dokončení průmyslové zóny, kam byla vloni přivedena voda a plyn a také zahájení budování nové obytné čtvrti Slovany – západ.

V první etapě zde bude zastavěno asi 9,5 hektarů 70 až 80 rodinnými domy a pěti až osmi bytovými domy. Letos by měla být vypracována projektová dokumentace pro infrastrukturu. V oblasti komunikací se počítá s dokončením Dukelského náměstí, rekonstrukcí chodníku v Krkonošské ulici, při dostatku peněz bude vyasfaltována Školní ulice včetně parkoviště.

Ředitelství sinic a dálnic do konce května dokončí kruhovou křižovatku ulic Kotíkovy a Krkonošské za více než 15 milionů korun, kde město přispěje 700 tis. korunami na chodníky. Po dokončení kruhové křižovatky bude vybudován v ulici Légií odbočovací pruh do Komenského ulice, která bude do centra zjednosměrněna a vzniknou zde parkovací místa na jednu hodinu, před poštou ad. bude čas omezen. Na Masarykově náměstí mezi sochou Jana Husa a kostelem sv. Mikuláše se počítá s pěší zónou s lavičkami a zelení.

Dopravní omezení vzniknou i kvůli stavbě velkoprodejny SPAR v areálu ZPA. Ve věci obchvatu města nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele projektu pro stavební řízení.

Zpráva, která jistě potěší zdejší obyvatelé, se týká zdravotnictví. Pokud dojde ke schválení zákona, od 1. července bude v Domě s pečovatelskou službou zřízeno stanoviště rychlé záchranné služby. Starosta Josef Cogan dodává: „Rád bych poděkoval občanům, že v dlouhodobějším zájmu města jsou ochotni strpět příkoří, které investiční ruch nezbytně přináší.“