Žádosti o finanční podporu při pořádání volnočasových aktivit dostávají novou podobu. Komise pro kulturu a sport připravila na rok 2012 Grantový program města, v jehož rámci mohou pořadatelé příspěvky získávat.

Žádost s povinnými přílohami musí být doručena na městský úřad do 15. prosince. Obálka má obsahovat nadpis Grant 2012. „V našem městě je tato praxe novinkou a pořadatelé si na ni budou muset zvyknout. V okolí je však tento způsob přidělování finančních prostředků zcela běžný. Věříme, že přispěje k obohacení kulturního a sportovního vyžití u nás a zároveň umožní naplánovat rozpočet i kalendář všech akcí na každý následující rok,” říká místostarostka Eva Rennerová.

Grantový program byl vyhlášen pro tři oblasti. Kulturní akce, sportovní akce a zájmová činnost dětí, mládeže, seniorů i zdravotně postižených občanů.

Podmínkami při podávání žádosti je konání akce na území Žacléře, z grantu nelze hradit mzdy zaměstnancům ani jiné odměny a organizátor musí do měsíce od skončení akce předložit závěrečné vyúčtování. Nejpozději však do 15. prosince. U třetího programu lze peníze použít také na úhradu nákladů spojených se založením a činností zájmového kroužku.

Potřebné listiny i další informace jsou k dispozici jak na městském úřadě, tak na internetových stránkách www.zacler.cz.