Realizace je rozdělena do dvou hlavních etap. První z nich je rekonstrukce a přístavba Reginy s termínem dokončení na podzim 2011. Samotná úprava náměstí T. G. Masaryka a přilehlých ulic začne na jaře příštího roku a má skončit v prosinci 2011.

Celkové náklady mají činit 80 684 435,55 k­orun. Městu se podařilo na akci získat dotaci z evropských fondů, která činí více než devadesát procent celkové částky. Z vlastních zdrojů zaplatí město 6 051 tisíc korun, což je sedm a půl procenta celkových nákladů. Žádost o dotaci pro město zpracovalo Centrum evropského projektování.

„Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života v centru města a rozšířit nabídku občanské vybavenosti. Projekt výrazně přispěje k zlepšení vzhledu města v památkové zóně a jejím blízkém okolí. Zároveň dojde k odlehčí centru města od automobilové dopravy. Náměstí již nebude jednou z hlavních dopravních tepen města, ale klidnější částí, příjemnou pro občany i návštěvníky. Do zrekonstruovaných prostor v budově Reginy bude přemístěna základní umělecká škola. Nové prostory umožní více zájemcům rozvíjet své schopnosti přímo ve městě,“ vysvětlují záměr akce autoři projektu.

Prvním krokem, který předznamenal zahájení stavebních prací bylo přestěhování bankomatu, který byl zabudován v Regině. „V průběhu realizace první etapy vznikne z dlouhodobě chátrajícího objektu v centru města základní umělecká škola. Jednotlivé učebny budou nabízet prostory pro moderní výuku až 70 studentů v jedné vyučovací hodině. Víceúčelový sál bude mít kapacitu 112 osob. Zhotovitelem stavby je akciová společnost FATO,“ informoval Dušan Kubica z odboru rozvoje .

Základní umělecká škola sídlí nyní v části budovy ZŠ Schulzovy sady, úsek Legionářská. Prostory už nevyhovují potřebám školy.