Obce a města v Krkonoších mají šanci na získání dotací na své plánované projekty. Ministerstvo životního prostředí totiž otevřelo dotační program pro obce a správy národních parků. Je určený na podporu rozvoje infrastruktury, environmentálního vzdělávání, ekologické dopravy apod.

„Letos mají zájemci o dotaci k dispozici celkem 50 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR bude žádosti s návrhy projektů přijímat poštou nebo přímo v podatelně až do 30. září," informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. „Rozvoj obcí v národních parcích, ať už se týká infrastruktury pro obyvatele či návštěvníky, ekologické výchovy nebo podpory ekologicky přátelské dopravy atd., považuji za klíčový pro rozvoj šetrného turismu a podporu zaměstnanosti v regionu. Důkazem toho je mimo jiné i tento program, který je přímo zaměřený na rozvoj obcí ležících na území národních parků. Program funguje už od roku 2010, ministerstvo do něj za tu dobu vložilo 180 milionů korun a v právě otevřené výzvě nabízíme těmto obcím na jejich ekologické projekty dalších 50 milionů korun. Očekáváme, že zájem o dotaci bude velký, zájemci by s podáním žádosti neměli váhat," vysvětlil ministr Richard Brabec.

V minulosti například krkonošská obec Dolní Dvůr získala podporu přes půl milionu korun na intenzifikaci ČOV ke stabilizaci procesu biologického čištění odpadních vod a zlepšení účinku jejich čištění. „Podporu lze využít také třeba na úpravu zeleně, na projekty pro zlepšení a podporu environmentálního vzdělávání, ekologicky příznivou dopravu v národních parcích, snížení tzv. světelného znečištění, kterým trpí ptactvo, nebo na zpracování dokumentů a studií pro územní plánování, zaměřených na zachování a ochranu krajinného rázu," vypočítal možnosti ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.