Jsou určeny na podporu akcí v oblasti cestovního ruchu. Výše dotace je 1,9 milionu korun. Celkové náklady projektu přesáhnou 2 miliony. „V rámci projektu budou financovány pravidelné společenské a propagační akce jako je Svatováclavské posvícení, Královédvorský majáles nebo Vánoční a Novoroční oslavy, zhotoveny budou také různé propagační předměty, informační letáky, zajištěna bude i jejich distribuce na veletrzích cestovního ruchu,“ informoval Dušan Kubica z odboru rozvoje a investic. Jedním z materiálů má být dokumentární film o zajímavostech města. Město vydalo podobnou videokazetu před deseti lety. Realizace projektu začíná na podzim letošního roku a končí v zimě 2010.