Pro obě organizace město schválilo počáteční příspěvky, které jim umožní snadnější rozjezd, než budou mít vlastní příjem. Pro město znamená vznik nového „eseróčka“ také snížení příjmu za pronájem lesů o dva miliony.

„V loňském roce byl odvod za pronájem také pět milionů korun, ale další dva miliony příjmů pro město tvořily fondy reprodukce. V současné době nebudeme mít žádný fond a budeme platit jen čistý pronájem,“ uvedl lesmistr Richard Horáček. Vysvětlil také, že po dohodě s radnicí zatím nebudou Městské lesy prodávat dřevo, protože jeho cena je nízká. Rozsáhlé lesy patří mezi poslední větší majetek města, většina bytů a větších pozemků byla už prodána. Naopak zelené porosty v posledních letech město spíše přikupovalo.

Výraznější změny čekají Technické služby. Peníze budou dostávat za jednotlivé úkony, které provedou. A to nejen pro město, ale také pro soukromé subjekty. Tím by mělo dojít ke zvýšení produktivity a možností k získání dalších financí. „Zatím jsem ale neviděl v zápisech rady, že by došlo ke schválení nových ceníků,“ uvedl na posledním jednání zastupitelstva Jan Bém. Protože se některé položky musely ještě změnit, nebyly při projednávání rozpočtu ještě připraveny.

Do konce roku ke schválení ceníků došlo. Mimo jiné je v nich zahrnuta i sleva patnáct procent pro město a jeho příspěvkové organizace. Ceníky byly nedávno zveřejněny na internetových stránkách Technických služeb www.tsdvur.cz. Technické služby se starají nejen o veřejný pořádek, ale mají ve správě například sportovní areály nebo Tyršovo koupaliště. Starají se o opravy komunikací, výlep plakátů nebo o městský hřbitov.