Důvodem sporu se stalo třímilionové věcné břemeno, které by měl vlastník parcely, Martin Antonín, dostat. Jedná se o kompenzaci za zbořené stáje, které mají ustoupit budoucí výstavbě. „Nechce se mě vyhodit tři miliony z městského rozpočtu na věcné břemeno. Navrhuji proto tento bod stáhnout a projednat ho až v září, kdy bude jasné, zda může město získat stávající čističku,“ navrhnul zastupitel Jan Bém.

Martin Antonín je členem zastupitelstva a proto přítomné zajímalo, zda smlouvu o budoucím prodeji parcely na čističku prodlouží. Ten se k problému nejprve nechtěl vyjadřovat. Nakonec ale situaci komentoval slovy: „Město má smlouvu podepsanou už skoro deset let a nic se s výstavbou neděje. Pro nás to znamená ztrátu mnoha peněz, které jsme mohli získat na dotacích. Pokud nám město neschválí tento dodatek, nebudeme smlouvu prodlužovat,“

S návrhem Jana Béma nakonec souhlasila většina přítomných a tak nebyl dodatek smlouvy přijat, ale odložen na podzimní jednání.

Tím se ale město dostalo do patové situace. Pokud skutečně Martin Antonín smlouvu na pozemek městu neprodlouží a městu se nepodaří koupit stávající čističku, šance na výstavbu městské ČOV je nulová. Jiný pozemek totiž není, navíc by bylo třeba vypracovat zcela nový projekt. Rozhodnutí zastupitelů, kteří už několikrát deklarovali svůj zájem řešit situaci kolem vysoké ceny vody, tak bylo skutečně překvapivé.

Není to ale poprvé, kdy město může o pozemky na výstavbu ČOV přijít. Před třemi lety změnili úředníci bez domluvy s Antonínem část projektu a zabrali tak i parcely, které nebyly pro výstavbu určeny. Majitel se v reakci rozhodl smlouvu vypovědět. Nakonec se podařilo konflikt včas urovnat.