Obsahovat musí všechny náležitosti podle Zásad pro poskytování veřejné finanční podpory č. 3/2005. Přílohou je tiskpis žádosti, který si lze vyzvednout na finančním odboru městského úřadu, v inforecepci nebo na webových stránkách města. Žadatelé by měli vyplnit formulář ve všech kolonkách a nesmí zapomenout uvést oprávněného zástupce včetně bydliště a kontaktu. U sportovních příspěvlů zůstává v platnosti povinnost přiložit seznam členské základny.