Společnost GasNet prověřuje v tomto týdnu těsnost plynárenské sítě

Odorizace probíhá ve stejném termínu na celém území Čech i Moravy.

Mnohem silnější zápach zemního plynu prověří kvalitu plynových rozvodů a umožní zjistit i nepatrné netěsnosti v domovních rozvodech nebo v místech u plynových spotřebičů.

KLÍČOVÝ PRVEK BEZPEČNOSTI ROZVODŮ

„Pro naši společnost je bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu prioritou. Pravidelná podzimní odorizace plynu patří mezi základní preventivní opatření pro bezpečnou distribuci zemního plynu. Silnější zápach během určené doby prověří těsnost plynových rozvodů a upozorní i na nepatrné netěsnosti, případně poruchy,“ říká k tomu Pavel Káčer, provozní ředitel skupiny GasNet.

Zemní plyn je vysoce ekologické palivo, které je však v přirozeném stavu zcela bez zápachu. Proto se do něj ve speciálních zařízeních, odorizačních stanicích, přidává silně zapáchající látka, takzvaný odorant.

„Ve skupině GasNet se staráme o 98 takových stanic. Zemní plyn v nich samozřejmě odorizujeme stále, tedy v průběhu celého roku. V rámci podzimní akce však množství odorantu krátkodobě zdvojnásobujeme, čímž zajistíme naprosto spolehlivou kontrolu bezpečnosti celé soustavy před začínajícím topným obdobím,“ uvádí Pavel Káčer.

DODÁVKA PLYNU NENÍ PŘERUŠENÁ

Pokud ucítíte typický sirný zápach odorizovaného plynu – dodejme, že jinak dost nepříjemný – měli byste okamžitě volat pohotovostní službu na telefonním čísle 1239.

Dispečerovi se hlásí jméno, adresa a orientační body, podle kterých se pracovníci skupiny GasNet dostanou co nejrychleji na místo možné poruchy.

Pokud se odběratel nachází uvnitř objektu, měl by neprodleně zajistit větrání místností, vyvarovat se použití otevřeného ohně, zapínaní elektrických spotřebičů i rozsvěcování světel, a vyčkat příjezdu plynařů.

Celá tato preventivní akce má za cíl objevit a odstranit sebemenší netěsnosti v rozvodech. Nedochází při ní k přerušení ani omezení dodávky zemního plynu.

O plynovody, regulační stanice a další plynárenská zařízení pečuje společnost GasNet pochopitelně celoročně. Zařízení jsou pravidelně kontrolována a provozovatel zaručuje jejich bezpečnost a spolehlivost.

NEZAPOMÍNEJTE NA PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

Plynárenská zařízení v péči společnosti Gasnet však končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu. Za všechno, co se nachází za hlavním uzávěrem, což jsou tedy vnitřní plynové rozvody a hlavně spotřebiče, jako například sporák nebo plynový kotel, už odpovídá majitel.

„Rozvody počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně plynových spotřebičů, je třeba kontrolovat pravidelně. Za provozuschopnost a bezpečnost však v tomto případě plně odpovídají vlastníci. Doporučujeme, aby si plynové spotřebiče a vnitřní rozvody plynu dali zkontrolovat alespoň jednou ročně,“ upozorňuje čtenáře provozní ředitel skupiny GasNet.

Pokud ucítíte typický sirný zápach odorizovaného plynu – jinak poměrně nepříjemný – měli byste okamžitě volat pohotovostní službu na telefonním čísle 1239.