„Celkové náklady projektu jsou více než 288 tisíc korun, z čehož dotace tvoří sedmdesát procent, tedy více než 201 tisíc. Odpočinková místa se objeví v Miletíně, Úhlejově, Tetíně, Mostku, Borovničce a Šárovcově Lhotě,“ vysvětlila Ludmila Nosková z Podzvičinska.

Druhý projekt s celkovými náklady 72 tisíc korun získal dotaci 43 tisíc, což je necelých šedesát procent. Z projektu je financováno letošní Otevírání a zavírání turistické sezony na Zvičině. Tradiční akce je pro letošní rok nově spojena s fotosoutěží, jejíž pravidla najdou zájemci na www.podzvicinsko.cz.