Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil v Královéhradeckém kraji za 2. čtvrtletí tvořilo pracovní sílu celkem 276,2 tisíc osob, což proti 2. čtvrtletí 2007 představuje nárůst o 2,3 tisíc osob (o 0,8 %). Meziroční nárůst pracovní síly byl zaznamenán zhruba v polovině krajů, ve třech krajích představoval nárůst více než 10 tisíc osob (Středočeský, Plzeňský a Moravskoslezský). Podíl zaměstnaných v kraji tvořil 96,7 % z pracovní síly. Míra ekonomické aktivity (podíl pracovní síly na počtu všech osob 15-letých a starších) dosáhla ve sledovaném období 58,3 % a meziročně vzrostla o 0,2 procentního bodu. Na mírném nárůstu se podílely především ženy (meziroční nárůst byl 2,1 procentního bodu na 51,3 %), u mužů byl naopak zaznamenán pokles (o 2 procentní body na 65,7 %). V mezikrajském srovnání zaujal náš kraj 6. příčku s úrovní mírně pod celostátním průměrem (58,5 %).

Počet zaměstnaných se v kraji v 2. čtvrtletí zvýšil na 267,1 tisíc osob, proti 2. čtvrtletí 2007 to bylo o 4,8 tisíc osob více, tj. o 1,8 %. V celé České republice se meziročně zvýšil počet zaměstnaných o 89,4 tisíc osob a jejich počet se tak přehoupl přes pětimilionovou hranici na 5 003,3 tisíc osob. Na celorepublikovém přírůstku se náš kraj podílel jen 5 %, nejvýraznější (téměř pětinový) přírůstek zabezpečil Středočeský kraj (17,6 tis. zaměstnaných).

V souladu s vývojem počtu zaměstnaných se v Královéhradeckém kraji snížil i počet nezaměstnaných, míra nezaměstnanosti se meziročně snížila o devět desetin procentního bodu na 3,3 % a mezi kraji byla šestá nejnižší. Míra nezaměstnanosti mužů meziročně poklesla o 0,8 procentního bodu na 2,5 % a u žen ve stejném srovnání o 1,2 procentního bodu na 4,2 %. Mezi muži byla nejvyšší nezaměstnanost v Ústecké a Karlovarském kraji (7,4 % resp. 6,2 %) a mezi ženami v krajích Moravskoslezském a Karlovarském (10,2 %, resp. 9,2 %).