„Tato výzva bude vyhlášena ve druhé polovině tohoto týdne, žádosti o ošetřovné pak začneme přijímat v týdnu příštím. Výše dotace činí 400 korun na jeden den včetně víkendů a svátků. Za dny 29. 10. až 30. 10. 2020 však ošetřovné nenáleží, neboť se jednalo o podzimní prázdniny,“ uvedl David Hluštík z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ministerstvo podle něj nebude vyžadovat potvrzení o uzavření školského zařízení či zařízení sociální péče. V brzké době mají být potřebné informace zveřejněny na stránkách www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Podpora ve formě dotace bude vyplacena OSVČ, které pečují o dítě mladší 10 let (dítě musí být nejpozději k poslednímu dni stanoveného období mladší 10 let), které jinak navštěvuje školu či jiné dětské zařízení v současné situaci uzavřené z důvodu šíření infekce COVID-19. Dále pak těm, kdo pečují o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a rovněž nemůže navštěvovat školu.

V neposlední řadě pak bude dotace určena OSVČ pečující o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I a která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče. V návrhu programu je však také uvedeno, že Ošetřovné pro OSVČ nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem, který bude vyplácet Ministerstvo financí a na jehož spuštění se rovněž ještě čeká.

close Živnostníci to nevzdávají. info Zdroj: Deník zoom_in Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje už od jara na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani.

Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak jste nakonec zvládli jarní vlnu koronakrize, zda se vám povedlo během léta vaše podnikání zase rozjet a co pro vás znamenají současná omezení?