Počítá se totiž i s rekonstrukcí otopného systému, změnou systému vytápění (předpokládaný přechod na tepelná čerpadla), opravou střechy, rekonstrukcí osvětlení ve třídách a rekonstrukcí kuchyně. „Stojí to hodně peněz, ale je to nutné. Navíc značnou část na splácení půjčky získáme z úspory za vytápění objektu. Vždyť současná výše nákladů na topení je tady 1,7 milionu korun ročně,“ říká starosta Miroslav Vlasák.

Práce mají začít v dohledné době. „Ke konci ledna začne výměna oken. Uzavřeme vždy část patra tak, aby firma mohla udělat zhruba čtyři třídy najednou. Potom přijde na řadu opláštění školy,“ nastínila sled prací zástupkyně ředitele Vladimíra Matulová.

Další investice záleží na dotacích

V plánu jsou i další investiční akce, jejich realizace ale závisí na úspěšnosti při získávání dotací z Evropské unie. „Budeme podávat žádosti na rekonstrukci kanalizace v Červené kolonii i na projekt zásobování města pitnou vodou. V programu příhraniční spolupráce jsme loni uspěli s projektem na doplnění technologie čistírny odpadních vod v Bobru a nyní se snažíme uspět ještě na čtyřech dalších frontách,“ doplňuje Vlasák. Ve hře jsou peníze na kanalizaci v Bobru, komunikaci k hraničnímu přechodu, rekonstrukci hasičské zbrojnice a multifunkční hřiště Na Pilíři. Připravována je i žádost o dotaci na revitalizaci tohoto sídliště.

Podpora institucím i osvědčeným akcím

V rámci běžného rozpočtu mají pokračovat i postupné opravy chodníků a budování dalších parkovacích míst. Například na sídlišti Boženy Němcové a v ulici Revoluční.

Stranou nezůstává ani podpora činnosti Kruhu přátel hudby, městské knihovny i muzea. Stejně tak osvědčených akcí jako je Den lidových řemesel, zahájení cyklistické sezóny či Žacléřská sedmdesátka.