Na jednom z minulých zasedání byl kontrolní výbor pověřen, aby provedl kontrolu využití dotací města sportovními oddíly. Na prosincovém jednání výbor předložil svoji zprávu.

Ta ale neuspokojila zastupitele Jana Béma, který pochybnosti nad dotacemi vyjádřil. „Výbor neshledal žádné pochybení. Dáváme ale na zvážení, aby příště byly dotace rozděleny zvlášť pro děti a dospělé, protože u některých oddílů dochází k využívání dotací ve prospěch dospělých na úkor mládeže,“ informoval předseda výboru Petr Mrázek.

Odpověď odmítl jako pouhé slohové cvičení zastupitel Jan Bém. „Podle mě výbor neudělal to, co po něm zastupitelstvo chtělo. Kvituji to, že upozornil na zneužívání dotací pro mládež. Měl se ale mimo jiné zabývat také provozem zimního stadionu a koupaliště. Nevycházel z vlastních poznatků, chybí mi tam i názor výboru na celou věc. Proto navrhuji zprávu nepřijmout a nechat do příštího zasedání vypracovat zprávu novou,“ řekl Bém. Zastupitelé s tím ale nesouhlasili, zprávu přijali a dál dotace neřešili.

Otázka peněz na sportovní aktivity řešil nejvyšší orgán města v poslední době opakovaně a vždy se mluvilo především o chybějící koncepci, kde chybí podpora mládeže.

Například až na podruhé podpořilo město oddíl házené. Ten přitom jako jediný reprezentuje město v nejvyšší lize. Zastupitel Zdeněk Hladík například upozornil na to, že malým oddílům byly pokráceny dotace, přestože se letos celková částka na sport navýšila. Zastupitelé se také vloni pozastavovali nad přidělení peněz dvěma oddílům, které nesplnily podmínky, naopak dotaci nedostala Vodní záchranná služba.

Také v letošním roce lze očekávat „boj“ o dotace, protože sportovních oddílu je stále víc. a jejich nároky rostou.