„Jednání s investory probíhají od května letošního roku, do konce roku bychom chtěli uzavřít smlouvu o spolupráci na této investici,“ řekl starosta Semil Jan Farský. Náklady na úpravu mohou dosáhnout až 500 tisíc korun, předpokládá se však, že tuto investici proplatí budoucí investor.

„V roce 2007 byla zpracována Územní energetická koncepce a z té vyšlo najevo, že Semily mají vhodné podmínky pro realizaci projektu geotermální elektrárny. To potvrdil i následný geofyzikální průzkum,“ uvedl ředitel MBS Semily Stanislav Klápště.

Lokalita proto byla zahrnuta do územního plánu a město se spojilo s Centrem pro výzkum energetického využití litosféry. „Podařilo se nám zajistit lokalitu, která je v rámci republiky výjimečně dobře připravená. Po několika jednáních s potencionálními investory se možnost využití geotermální energie jeví kladně. Jde o další krok, který pro investora znamená skutečnou připravenost města,“ sdělil Farský. Podrobnou zprávu o projektu předloží semilský starosta 12. prosince na zastupitelstvu.

(pjs)