„Program byl vskutku nabitý. Navštívili jsme nejen krajany v Českém Selu, Bela Crkvě, ale také v Kruščici,kde se naší společnosti podařilo předjednat pilotní projekt. Doufáme, že se nám povede zajistit finanční podporu srbské i české strany a budeme moci realizovat tento pro nás pilotní projekt, který by nám otevřel dveře na srbský trh," okomentovala návštěvu Klára Pavlíčková, ředitelka obchodu společnosti Step.

Jak dále zástupci firmy informovali, spolupráce Královéhradeckého kraje s oblastí Vojvodina a návštěva českých krajanů žijících v Srbsku funguje již několik let.

„Panu hejtmanovi Francovi se podařilo tuto spolupráci posunout kupředu nejen po pracovní stránce, ale především po stránce lidské," poznamenala Klára Pavlíčková. Královéhradecký kraj má v rámci rozvojové spolupráce program, jehož cílem je pomoci regionu Banát s přípravou procesu regionalizace a vstupu do EU.

Obecným cílem je posílení absorpčních kapacit regionu Banát prostřednictvím předání zkušeností z činností Královéhradeckého kraje a jednotlivých partnerských organizací, které jsou do projektu zapojeny.

„Je skvělé, že si královéhradecký pan hejtman Lubomír Franc uvědomuje a podporuje firmy, které působí v tomto regionu, jako i naše společnost. Věříme, že s touto podporou se nám podaří brzy realizovat plánovaný pilotní projekt s možností do budoucna prohlubující se spolupráce na srbském trhu," dodala Klára Pavlíčková, ředitelka obchodu společnosti Step.

(njt)