K poslednímu lednovému datu evidoval Úřad práce v Trutnově 6336 lidí bez práce, přičemž volných míst bylo k dispozici 297. Během prvního měsíce roku se nově zaevidovalo celkem 1017 osob.

„Situace na trhu práce v okrese byla nadále ovlivňována nepříznivou ekonomickou situací. Na počtu nově evidovaných uchazečů se projevila i skutečnost, že mnozí zaměstnavatelé uzavírají pracovní poměry svých zaměstnanců na dobu určitou a konec roku byl jedním z ´oblíbených´ termínů, kdy řada lidí musela odejít,“ komentoval situaci na trhu se zaměstnáním Daniel Najman z Úřadu práce v Trutnově. I přes nepříznivou situaci práce, se podle něj na druhé straně podařilo z evidence úřadu vyřadit celkem 729 uchazečů. Z toho 476 nastoupilo do zaměstnání, 56 jich bylo vyřazeno pro nespolupráci a 197 z ostatních důvodů.

Nepříznivá situace byla znát i v počtu hlášených volných pracovních míst. Jejich počet oproti konci roku 2009 opět poklesl, a to ze 406 na 297 míst na konci ledna.

„Naopak potěšující je skutečnost, že pokračovalo období, kdy žádný ze zaměstnavatelů okresu Trutnov neohlásil hromadné propouštění. Došlo pouze ke změnám v zaměstnanosti, souvisejícím s běžným pohybem pracovních sil,“ dodal Daniel Najman.

Nejmenší míru nezaměstananosti, od 3,1 do 5,3 procent vykazují horské oblasti a obec Dolní Kalná. Nejvyšší míru nezaměstnanosti, od 18,1 do 25,9 procenta, naopak mají obce Mostek, Trotina, Kuks, Stanovice, Litíč a Lampertice.

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci byla Úřadem práce v Trutnově vyplácena celkem 2501 uchazečům o zaměstnání, to je 39,47 procenta z jejich celkového počtu. V lednu vzniklo s příspěvkem úřadu práce jedno nové pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací, na které byl umístěn uchazeč o zaměstnání. Úřad práce dále uhradil mzdové náklady spojené se zaměstnáváním uchazečů umístěných na místa vzniklá v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazených místech u zaměstnavatelů. Tato místa vznikla na základě dohod uzavřených s obcemi a zaměstnavateli v roce 2009. Do rekvalifikace bylo zařazeno celkem 108 uchazečů.