Její míra se oproti konci prosince minulého roku zvýšila z 6,7 % na 7,6 %. V měsíci lednu se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo celkem 1146 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 342 uchazečů, z evidence pro nespolupráci bylo vyřazeno 64 a z ostatních důvodů 186 uchazečů o zaměstnání. Proti prosinci roku 2008 se celkový počet uchazečů zvýšil o 554 osob.

Na Trutnovsku bylo koncem prvního měsíce roku evidováno 4 686 lidí bez práce. Nejhůře jsou na tom Mladé Buky s mírou nezaměstnanosti 12,4%, Vítězná má 11,09%, Úpice 10,12%, Žacléř 9,69%. Nejmenší míra nezaměstnanosti je už tradičně v horských střediscích. V Peci pod Sněžkou činila 2,36% a ve Špindlerově Mlýně dokonce 1,93%.

A jak si vedla v lednu s mírou nezaměstnanosti velká města? Trutnov měl 7,63%, Dvůr Králové 6,91% a Vrchlabí 5,27%. Volných pracovních míst bylo koncem ledna 648, z toho 554 představují dělnické profese. Na jedno volné místo připadalo v průměru 7,2 uchazeče o zaměstnání, v měsíci prosinci 2008 to bylo 4,9 uchazeče. Podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci dostávalo 2388 lidí, evidovaných na Úřadu práce. Je to 50,96 % z jejich celkového počtu. Na podporách v nezaměstnanosti bylo od počátku roku vyplaceno 11 milionů 131 tisíc korun.

Z další statistiky vybíráme: V měsíci lednu nevznikla s příspěvkem úřadu práce žádná nová pracovní místa. Úřad práce ve sledovaném měsíci uhradil mzdové náklady, spojené se zaměstnáváním uchazečů umístěných na místa vzniklá v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazených místech u zaměstnavatelů. Takto úřad financoval celkem 66 pracovních míst, z toho bylo 34 míst v rámci VPP a 32 míst u zaměstnavatelů. Během ledna žádný z uchazečů nezahájil samostatnou výdělečnou činnost. Do rekvalifikace bylo zařazeno 25 osob. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo umístěno 10 lidí.