Rada města totiž na  svém jednání jmenovala nového ředitele Městského bytového podniku (MBP), kterým se stane Martin VESELÝ (na snímku), dosavadní vedoucí infocentra na Krakonošově náměstí. Vystřídá tak dosavadního ředitele  a jednatele Jana Karpíška.

Trutnovský starosta Ivan Adamec k tomu sdělil: „Jmenování proběhlo na základě výběrového řízení, do kterého se přihlásilo dvanáct zájemců. Martin Veselý prokázal nejlepší předpoklady a manažerské schopnosti. Novým ředitelem se stane od 1. května tohoto roku.“ Jak se na roli ředitele MBP připravuje, jsme se zeptali přímo Martina Veselého.

Dosud jste působil a působíte jako ředitel Turistického informačního centra Trutnov. Z jakého důvodu jste se přihlásil do výběrového řízení na post ředitele MBP?
Coby ředitel TIC Trutnov jsem působil od roku 2000, takže letos bych v této funkci pracoval již dvanáctým rokem. Práci jsem zvládal bez problémů, takže jsem začal přemýšlet o nějaké nové výzvě. Výběrové řízení na ředitele Městského bytového podniku se zdálo být právě tím, co jsem hledal. Měl jsem představu o tom, co práce obnáší, takže jsem vyhodnotil všechna pro a proti a z toho mi vyšlo, že to zkusím.

Jaké další manažerské zkušenosti, kromě vedení infocentra, máte za sebou a co můžete MBP nabídnout?
V posledním období to bylo právě vedení infocentra, kde jsem získával zkušenosti. Začal jsem ho budovat v podstatě od nuly. Nyní je dobře nastaveno jak po personální, tak ekonomické stránce. Kromě toho mám praxi z práce na finančním úřadu a také jako podnikatel, kdy jsem nabízel ekonomické a účetní poradenství. Manažerské zkušenosti jsem získal i jako area manager pro společnost zabývající se prodejem potravinářského zboží. Z komunální politiky –  deset let jsem zastupitel a jeden a půl roku radní města – mám samozřejmě dobrou znalost historie společnosti, dřívějších problémů i úspěchů. Díky tomu můžu nabídnout dlouhodobou koncepci, marketingové a ekonomické znalosti.

Poté, co jste řízení vyhrál, jste odstoupil z rady města. Co vás k tomu vedlo? Budete i nadále působit jako zastupitel, nebo se vzdáte i této funkce?
K podání rezignace mě vedla odpovědnost vůči práci v radě města a respekt k nové funkci jednatele, kterou považuji za časově velmi náročnou. Odstoupil jsem, abych se mohl naplno věnovat řízení bytového podniku. Funkce zastupitele se vzdávat nechci vzhledem k její nižší časové náročnosti a hlavně z respektu k lidem, kteří mi dali ve volbách hlas. Beru to jako závazek.

Co vás jako nového ředitele čeká, až 1. května na pozici nastoupíte?
Se základními parametry činnosti bytového podniku jsem se celkem do hloubky seznámil při zpracovávání diplomové práce na téma „Prodej a pronájem bytových a nebytových prostor místní samosprávy“, která se městskému bytovému podniku poměrně obsáhle věnuje. Především mě čeká seznámení se stávajícími zaměstnanci a s chodem společnosti, dále prostudování uzavřených smluv, organizačních řádů a podobně. Poté nejspíš začnu zpracovávat dlouhodobější strategií směřování společnosti. Hlavní důraz budu klást především na maximální transparentnost hospodaření společnosti a vypisovaných veřejných zakázek.        

Radní odsouhlasili možný záměr, že by správa sportovišť ve městě, které má nyní pod sebou Lokomotiva Trutnov, přešla právě pod MBP. Co o tom soudíte?
Obecně si myslím, že tato vize je správná. Obdobný model správy úspěšně funguje v jiných městech a může přinést zefektivnění správy sportovišť. Důležité při rozhodování budou především daňové otázky související s takovouto správou a neuzavření si možnosti dosáhnout na dotační tituly kraje, ministerstev či Evropské unie.

Kromě Městského bytového podniku se o bytové domy ve městě stará také Stavební bytové družstvo Trutnov, které v současnosti řeší spor s firmou AZAP. Ta po družstvu požaduje více než sedmnáctimilionovou pokutu. Co na kauzu říkáte?
Toto téma jsem sledoval od začátku na webu nespokojených členů SBD, poté v denících a na internetu. Kauzu považuji za složitou a podle mého názoru není jednoduché  určit konkrétního viníka, což napovídají i rozdílné výroky soudů.  Je mi líto lidí, kteří trnou v obavách, zda nepřijdou o byty, v nichž někteří žijí celý život. Poslední rozhodnutí soudu napovídá, že by tomu tak snad být nemuselo. Přeji jim hodně štěstí a trpělivosti.     

Městský bytový podnik Trutnov

• zakladatelem a jediným společníkem je město Trutnov
• v současné době spravuje více než 4500 bytových a nebytových jednotek pro více než 200 vlastníků nemovitostí