Spanilá protestní jízda zemědělských strojů vyjádřila včera nespokojenost zemědělců s dlouhodobě neúnosnou situací v resortu. „Kolona čítá dvacet vozidel, volili jsme užší stroje a jeli jsme s rozestupy tak, abychom minimálně bránili silničnímu provozu,“ popsal účastník protestu Josef Lukášek průběh akce.

První skupina vozidel postupovala z Náchodska (Bohuslavice, Nahořany, Nové Město nad Metují, Spy) k Dobrušce a druhá opačným směrem – od Rychnova nad Kněžnou přes Chábory do Dobrušky. Protestující zemědělci se setkávali spíše se solidaritou ze strany ostatních účastníků provozu. Nápis na jednom z traktorů žádal: Lidi, nezlobte se na nás. Jde nám o život!

„Policisté z rychnovského dopravního inspektorátu a obvodních oddělení v Rychnově nad Kněžnou i Dobrušce pohyb kolon monitorovali a v případě nutnosti obnovení silničního provozu byli připraveni zasáhnout. Nezaznamenali však žádné narušení veřejného pořádku ani ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Celý průběh akce se obešel bez jakýchkoli incidentů,“ vyjádřila se mluvčí rychnovské Policie ČR Alena Kacálková.

Řidiči, kteří cestovali včera dopoledne za prací, se na silnicích celé republiky nemohli nesetkat s kolonami traktorů. Šlo o protestní akci, kterou chtějí zemědělci upozornit na dlouhodobě neúnosnou situaci v odvětví, na něž se jakoby pozapomnělo. „Lidi, nezlobte se. Jde nám o život!“ – I tak zněly nápisy připevněné na zemědělských strojích, jež se vydaly na pouť po Rychnovsku včera mezi devátou a dvanáctou dopolední. Dvě kolony traktorů a dalších zemědělských vozidel se setkaly v Dobrušce – první vyjížděla z Náchodska, druhá z Rychnova nad Kněžnou.

Likvidační stav?

Uživit se v oblasti zemědělství je čím dál náročnější. „V resortu pracuji 45 let, ale takhle tragickou situaci nepamatuji. Už loňský rok byl pro nás ztrátový,“ hodnotil vývoj účastník protestu Josef Lukášek, který se zabývá zemědělskou výrobou v akciové společnosti ZEPO Bohuslavice. „Není možné vyrábět litr mléka za devět korun a prodávat ho za šest,“ popsal nízkou konkurenceschopnost českých zemědělců oproti zahraničním Lukášek. Pokud prý nedojde do tří měsíců ke zlepšení, nebude z čeho vyplácet mzdy.

„Je potřeba, aby se k nám stát choval vstřícně, aby byl dotační systém nastaven lépe a efektivněji. Naše společnost například dostává stejné dotace jako ty nejproduktivnější oblasti, třeba na Hané. Politici nemohou přece s klidem hledět na to, jak čeští výrobci padnou jen proto, že potraviny je možné dovážet z ciziny,“ vysvětloval smysl protestu Lukášek.

Nezáviděníhodná profese

Lidé, zaměstnaní v odvětví zemědělství, dostávají 70% průměrné mzdy včetně přesčasů. „Největším problémem jsou nízké ceny komodit a vysoké ceny vstupu – nafta, hnojiva, chemikálie a tak dále,“ řekl k tématu soukromý zemědělec Aleš Sychrovský, který v regionu pěstuje v rámci rodinné firmy obilí, cukrovou řepu, kmín, řepku, a další rostlinné potraviny.

Zemědělci v České republice spolu s Německem jsou ve srovnání s ostatními státy Evropské unie v nejméně příznivé situaci. „Ačkoliv sami máme málo, rozhodli jsme se poslat část našich masných výrobků do oblastí postižených povodněmi,“ upozornil Josef Lukášek na transport balíčků uzenin, který poputuje z Hradce Králové.