Tento měsíc získal zelenou k realizaci a bude spolufinancován z evropských dotací. „Nastartování spolupráce mezi místní samosprávou a místními podniky na obou stranách hranice zvýší důvěru v region a zároveň sníží riziko v podnikatelských aktivitách," vysvětlil starosta Trutnova a nově i poslanec Parlamentu ČR Ivan Adamec. Očekává i výsledky v podobě nových pracovních míst nebo přílivu nových investorů.

Díky projektu bude otevřeno informační místo pro podnikatele a širokou veřejnost přímo v Trutnově. Všechny aktivity by měly směřovat ke zvýšení konkurenceschopnosti firem působících na Trutnovsku. Dalším úkolem je vydání Průvodce podnikáním na Trutnovsku a ve Świdnici. „Vzhledem k rozdílné legislativě v obou zemích při zakládání firmy, celních předpisech či daňových zákonech ocení informační místo začínající podnikatelé nebo zájemci o zahraniční expanzi," doplnila Veronika Svobodová, tisková mluvčí Trutnova.

Aktivity projektu se budou uskutečňovat rovnoměrně po obou stranách hranice a vzájemně se doplňovat. Projekt bude trvat 19 měsíců a během této doby se uskuteční minimálně šest setkání českých a polských partnerů.

„Každá aktivita, která podporuje podnikání na místní úrovni, je důležitá. Podpora expanze do zahraničí, byť jde o blízké pohraničí, je ještě důležitější," řekl Libor Pavlíček ze společnosti STEP Trutnov, která se zabývá výrobou a dodávkami tepelných a energetických zařízení.

„I menší společnosti si uvědomí, že není nutné se spoléhat pouze na domácí trh, ale lze své služby nabízet i v zahraničí. Postupující integrace v rámci Evropy tento proces jednoznačně podporuje," vítal novou regionální aktivitu Jan Kranát a dodává, že konkrétně pro jeho firmu Autostyl to bude znamenat možnost zanalyzovat potenciální trh.

První velkou akcí konanou v Trutnově bude 27. ledna 2014 česko-polská konference na aktuální téma Doprava a dopravní infrastruktura v česko-polském příhraničí. Zúčastní se jí zástupci nejvyšších státních úřadů a velvyslanectví obou zemí, představitelé samospráv a samozřejmě místních podniků.