Taktické cvičení proběhlo v několika fázích. V té první se postupně hasiči seznámili se všemi objekty Domova a absolvovali základní proškolení v oblastech práce s lidmi s mentálním postižením, jejich reakcí na podněty a možnými komplikacemi při zásahu. Následně příslušníci HZS navštívili klienty Domova a ukázali hasiče v plné zásahové výbavě včetně nácviku nasazení vyváděcích kukel. „Již v této fázi si příslušníci vyzkoušeli, jak by byl případný zásah komplikovaný. Někteří klienti si nechali masku nasadit okamžitě, jiní až po několikaminutovém přemlouvání a někteří vůbec," popisoval situaci velitel čety jabloneckých hasičů ppor. Ing. Tomáš Janoušek.

Jak pokračoval, pro cvičení jako takové byl vybrán objekt Fary, což je původní stavba s velmi složitým dispozičním řešením včetně mezonetových pokojů. „Jediné schodiště je celodřevěné samonosné a prostory pokojů klientů mají dřevěné obložení a nábytek. V této domácnosti bylo v době cvičení 8 klientů. Druhý objektem byla domácnost a chráněný byt v budově Administrativy, kde bylo celkem 14 obyvatel," sdělil Tomáš Janoušek.

Cvičení proběhlo v dýchací technice, bez útočných proudů, se zaměřením na nalezení klientů v zakouřených objektech a jejich záchranu. Celkem zasahovalo pět průzkumných skupin složených vždy z jednoho příslušníka HZS a dvou členů JSDHO.

Ze cvičení si všichni odnesli řadu poznatků a zkušeností. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje děkuje vedení Domova Maxov i všem zaměstnancům za možnost cvičení uspořádat a vůbec za jejich pozitivní přístup.