„Jako tradičně nejčastěji poskytovali hasiči technickou pomoc. Šlo o otvírání bytů, pomoc s pacienty, odklízení stromů, čerpání vody a podobně. Celkem to bylo 146 případů. Počet požárů ve sledovaném období proti loňsku poklesl – letos 51 případů, loni 84, což se dá jednoznačně přičítat loňskému parnému počasí. Požáry způsobily škody za zhruba 2,8 milion korun. Uchráněné hodnoty jsou vyčísleny na 100 milionů korun," informoval Pavel Kuřitka z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Největším požárem čtvrtletí se stal v srpnu oheň způsobený nedbalostním jednáním v královédvorském psím útulku, který způsobil škodu půl milionu korun.

V září to pak byl požár stohu slámy v Trotině, který vyšetřovatelé vyhodnotili jako úmyslné jednání nezjištěné osoby. Způsobil škodu 350 tisíc korun. V červenci hořela díky technické závadě čtyřkolka v Černém Dole. Škoda byla 400 tisíc korun.

V 73 případech (loni 68) jednotky asistovaly u dopravních nehod (např. vyprošťování osob).

Za prvních 9 měsíců roku 2016 jednotky na Trutnovsku vyjížděly k celkem 881 událostem, což proti loňsku znamená mírný pokles (loni 1036).

Počet požárů také poklesl na 148 případů se škodou zhruba 9,5 milionu korun (v roce 2015 jich bylo 188 se škodou téměř 8,1 milionu korun).

„Letošním požárem s největší způsobenou škodou byl bezpochyby lednový požár kloubového autobusu v Mladých Bukách, kde technická závada způsobila škodu za zhruba 3 miliony korun, dále pak květnový požár dvou stodol ve Slemenu, kde je škoda odhadnuta na 700 tisíc korun a dále červnový požár svahového traktoru v Janských Lázních se škodou 600 tisíc korun," dodal Pavel Kuřitka.

K ÚMRTÍ LETOS 
NAŠTĚSTÍ NEDOŠLO

V souvislosti s požáry nedošlo naštěstí k úmrtí žádné osoby . Loni zahynula 1 osoba při požáru bývalé hájenky v Horní Malé Úpě.

Na závěr stručná statistika: Nejčastější zásah jako vždy – technická pomoc – 382 (loni 475), dopravní nehody 235 (loni 246). U 32 výjezdů se jednalo o planý poplach (loni 36).