Fakt, že hoří lokomotiva, během jízdy včas zjistil strojvedoucí. Ten pohotově zareagoval a s vlakovou soupravou dojel do prostoru železniční zastávky v Bohuslavicích. Všech 18 cestujících bylo evakuováno. "Požár lokomotivy vznikl na komutátoru (sběrači) generátoru soustrojí ve strojovně dieselelektrické lokomotivy během její jízdy," označil přesné místo požáru Ladislav Licek z HZS Trutnov.

"U menších motorů domácích elektrických spotřebičů, například vrtačky, vzniká běžně na sběrači jiskření mezi lamelami a uhlíky. V případě tak velkého generátoru, jakým je lokomotiva vybavena, dochází k daleko většímu průchodu elektrického proudu, právě přes tento pružný spoj. Stačí jen nedolehnutí uhlíkového sběrače, usazení nečistot nebo dokonce cizí předmět v tomto místě, například uvolněný šroub nebo matice, a dochází k přenosu průchodu elektrického proudu již jen vzduchem mezi nedokonalým spojem lamel komutátoru generátoru a uhlíkovými sběrači," vysvětlil vyšetřovatel požárů.

"Přitom se již nejedná o pouhé jiskření, ale přímo o vznik plamene. Tepelné působení takového elektrického oblouku dokáže tavit kovové materiály a vznítit plastové a pryžové části připojené elektrické instalace. Což se stalo v tomto případě. U železničářů se tomuto jevu říká přeskok, jako elektrický poruchový jev se ale přímo nazývá elektrický oblouk," upřesnil Ladislav Licek.