Někdy jsou voláni až 5x během jednoho dne. Hasiči každoročně upozorňují na rizika spojená s pálením , ale přesto řada lidí pravidla nedodržuje. Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč. Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. Ale i zde by lidé měli dodržovat určité zásady.

Tento týden byl extrémní, hasiči museli zasahovat u těchto ohňů každý den. Zatímco vloni od začátku března nezaznamenali žádný takový požár, ve středu jich už bylo 33. Například 4 jednotky zasahovaly u požáru lesa v části obce Heřmanice v Podještědí. Zde požár zasáhl plochu 50x50 m. Hasiči zorganizovali dálkovou dopravu vody hadicovým vedením zhruba 400 m. Kolem poledne se jednotky vrátily na základny.

V úterý byli hasiči potřební na Jablonecku, kde v Tanvaldu (sídelní lokalitě Výšina) likvidovali požár louky, který částečně zasáhl i do nízkého lesíku. Na místě byli profesionální hasiči stanice Tanvald, dobrovolní hasiči Desná a Tanvald – Tanvald Šumburk.

Dva dny hasily jednotky požár kolem vrchu Čap na Českolipsku. Požáry přírodních porostů jsou pro hasiče komplikované. Požáry se vyznačují rychlým šířením na velkých plochách a jejich likvidace je zdlouhavá. Zásahy jsou pro hasiče náročné vzhledem k obtížnosti terénu i fyzicky a vysoké nároky jsou kladeny na počet techniky, dostatečné množství vody a samozřejmě velké množství zasahujících hasičů.   Zdenka Štrauchová