„Požár vypukl ve druhém nadzemním podlaží rodinného domu, kde je několik pokojů. Od hořící stropní konstrukce chytla podlaha a další hořlavé látky a oheň se postupně rozšířil na střechu domu,“ poznamenala tisková mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Žahourková.

Hasičům se podařilo zabránit rozšíření plamenů na celou půdní vestavbu s pokoji. Větší část střešní konstrukce byla zničena, stejně tak několik pokojů. Pod kontrolu dostali hasiči oheň Hasiči krátce po půl druhé odpoledne. Poté začali rozebírat poškozenou střešní konstrukci a dohasili ohniska.

„Šetřením a ohledáním místa požáru bylo zjištěno, že v době požáru správce objektu topil v krbu,“ uvedla Žahourková.

Ohnisko požáru bylo nalezeno ve stropní konstrukci u komínového tělesa, kde byl veden rozvod horkého vzduchu pod dřevěnou podlahou. Požár zničil levou část půdního prostoru, uskladněné věci na půdě, část střešní konstrukce, dveří, oken a části elektrické instalace. Škoda způsobená požárem byla předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun, uchráněné hodnoty činí 1,2 milionu korun. Nikdo nebyl zraněn. (red)

Pravidelně v průběhu topné sezony dochází k nemalému počtu požárů vlivem zanedbané údržby komínů, nesprávného používání tepelných spotřebičů a nedodržováním zásad bezpečného provozu topidel. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od komínů patří technické závady: spáry v komínech, špatně omítnuté komínové zdivo v půdních prostorech, zazděné trámy v komínech, promáčení a rozpad komínového zdiva nevyvložkovaného komína ( rozsah a doba, za kterou je taková škod způsobena závisí na technické úrovni hořáku u plynového spotřebiče – čím je dokonalejší spotřebič, tím je kratší doba rozpadu komína). Komíny mají být vyústěny tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nenarušovaly životní prostředí nebo neznečišťovaly okolí spalinami. Pokud je třeba v důsledku nové zástavby upravovat výšku komínů stávajících sousedních objektů, nařizuje nezbytné stavební úpravy příslušný stavební úřad (podle § 87 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).