Auto se snažili uhasit přihlížející lidé před příjezdem hasičů pomocí hasicích přístrojů. V době příjezdu hasičů z Trutnova, Horního Maršova, Svobody nad Úpou a Radvanic byl požár v plném rozsahu. Požár zlikvidovali pomocí vysokotlakého hašení.