K zahoření indukční pece ve zděné části haly došlo krátce po desáté hodině. "V době příjezdu hasičů z pece vyvěralo horké železo a místo bylo silně zakouřeno, hasiči proto zasahovali v dýchací technice," oznámil mluvčí hasičů Pavlína Bílková. 

K zásahu vyjela také hasičská jednotka neratovického chemického podniku Spolana s kombinovaným hasicím automobilem. "Požár se podařilo dostat pod kontrolu v 11:40 hodin pomocí práškových hasicích přístrojů. Použití vody jako hasební látky přímo na rozžhavenou pec totiž nebylo možné. V případě styku vody s rozžhavenou látkou se voda ihned rozloží na vodík a kyslík a dochází k výbuchu," vysvětlila mluvčí Pavlína Bílková.

V jednu chvíli se oheň rozšířil i na dřevěné vzorky odlitků, ty už ale jednotky hasily vodou. "Hasiči zabránili rozšíření požáru i na střešní konstrukci průmyslové haly. Předběžná škoda je odhadována v jednotkách milionů korun," dodala Pavlína Bílková.

Z haly bylo kvůli ohni evakuováno dvacet zaměstnanců slévárny.

Příčina požáru je v šetření.