Po příjezdu hasiči zjistili, že hoří v podkroví chalupy. Z domu evakuovali čtyři osoby, které nebyly zraněny. Poté na požár nasadili vysokotlaký vodní proud, odpojili přívod elektrické energie do objektu, motorovou pilou odřezali ohořelé části stropu a dům odvětrali. Požár se podařilo dostat pod kontrolu krátce po 20. hodině a uhasit po další půl hodině.

Příčinou vzniku požáru bylo nedostatečné odizolování kouřovodu od hořlavých látek v místech, kde procházel stropem. Od rozpáleného kouřovodu začal hořet trám v podlaze. Oheň poničil majetek v hodnotě 150 tisíc korun.