Nejdůležitější oblastí, které se regulace týká, je začátek sexuálního života. „Naše zákony chrání nezletilé do 15 let proti pohlavnímu zneužití. V trestním zákoníku hrozí za porušení zákona odnětím svobody až na osm let. Sexuální život mladistvých by tedy měl být omezený pouze na platonickou lásku,“ uvádí sexuoložka Laura Janáčková. „Je tedy alarmující, že celých šest procent respondentů ankety Deníku začalo sexuálně žít ještě před dovršením 15. roku věku,“ dodala. Pravdou však je, že sex mezi dvěma lidmi mladšími 15 let zákony nepostihují.

Nevěra - ilustrační foto.
Liberální pohled na nevěru. Třetina Čechů za ni považuje i milostné SMS

Právně je pak také zakázán sex mezi příbuznými. V České republice je incest definován paragrafem 245 trestního zákona. Podle tohoto ustanovení je vinný ten, kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem. Z hlediska sourozeneckého vztahu zákon nerozlišuje mezi sourozenci plnorodými a polorodými.

Sex za úplatu? Ano i ne

Druhou důležitou oblastí sexuální legislativy je prostituce, tedy sex za úplatu. Takzvané nejstarší řemeslo má v současném trestním řádu České republiky nešťastnou podobu. „Náš zákon trestá kuplířství neboli kořistění z prostituce provozované jiným, ale o nejstarším řemesle se nezmiňuje,“ vysvětluje sexuoložka.

Zdroj: Deník

To často znamená, že provozovatelé „night clubů“ pronajímají ženám prostory za zamčenými dveřmi a při případné policejní razii vše odnesou právě ženy. Navíc je tento právně nepříliš jasně definovaný „byznys“ náchylný k různé trestné činnosti, ať už se jedná o konzumaci drog, či obchod s lidmi.

Ilustrační snímek
Netradiční veselky: hitem je svatba v balonu nebo mezi šelmami

Prostituce v posledních letech prožívá díky internetu dobu změny, které lze označit za pozitivní. Ženy ochotné poskytovat tyto služby si totiž mohou zákazníky obstarávat napřímo. Role kuplířů i návazných problematických jevů se tak alespoň teoreticky zmenšuje. Přesto by řada neziskových organizací věnujících se této problematice uvítala jasný legislativní rámec. Z prostituce by se podle nich měla stát živnost, její provozovatelé by platili daně a podléhali zdravotnímu dohledu. Změna legislativy se ale v tuto chvíli nechystá.

Temná historie

V nedávné minulosti pak byla sexuální legislativa daleko přísnější na lidi s odlišnou sexuální preferencí. Především kriminalizace homosexuality se stala velkým tématem 20. století. V současnosti je boj za rovnoprávnost i dalších sexuálních menšin velkým trendem.

„V důsledku poznatků vědy a genetické podmíněnosti sexuální orientace je již dlouhá desetiletí homose-xuální chování legální a běžné. Od roku 2006 vešel v platnost zákon o registrovaném partnerství a v současné době vzrůstá tlak na možnost uzavření sňatku mezi osobami stejného pohlaví,“ připomíná Laura Janáčková.

Zakladatelka zlatnické dílny Tiamond Tereza Wölfli Polanská
Netradiční prsteny. Snoubenci si je nechávají vyrobit i ze zlatých zubů