KDY: 5. října
KDE:  Havlovice

Sejdeme se na velké louce u sportovního areálu. Veterinární přejímka bude od 9 hodin (nutné vyšetření koní na AIE, platné očkování proti chřipce), slavnostní zahájení v 10 hod. Bude připravena trasa s přírodními překážkami, tradiční dostih, hledání lišáka a vozatajský parkur. Občerstvení po celý den zajištěno. Zábava, soud a taneček proběhne večer od 20 hod v hostinci U Lávky v Havlovicích.