Mezi četnými muzejními poklady jsou k vidění například exponáty vztahující se k osobnosti Boženy Němcové nebo Karla Čapka, ale také výtvory, které se staly pro náš kraj určitým pojmem – jako Třebechovický betlém, Hořické trubičky, královédvorské vánoční ozdoby a další. Snahou výstavy je reflektovat alespoň zlomek z největších muzejních sbírek kraje a přiblížit jeho historii a bohaté kulturní dědictví.