Bohužel zatím neexistuje žádný přímý způsob, jak množství těchto živočichů zachránit. Veškeré dosavadní pokusy vědců nevyšly. Naposledy vyvinula úsilí o jejich záchranu mořská bioložka Andrea Burtonová se svým týmem z Oregonské státní univerzity. Společně zkoumali dvě stovky hvězdic okrových, aby zjistili, zda existují genetické rozdíly mezi hvězdicemi, které zákeřnou nemoc přežily, a těmi, které jí podlehly.

„Naše zkoumání se zaměřilo na vedle sebe žijící tvory. Zdravé i nemocné hvězdice byly pravděpodobně vystaveny podobným podmínkám, takže ty, které přežily, mohly mít nějaké genetické predispozice k rezistenci nebo toleranci syndromu vymírání hvězdic,“ uvedla Burtonová pro Science Alert. Biologové tak na stejném místě pozorovali zjevně zdravé i chřadnoucí hvězdice vedle sebe.

Kosatky dravé jsou přezdívané i "velryba zabiják". Stojí na vrcholu potravinového řetězce, neubrání se jim nikdo. Ani plejtvák obrovský, největší zvíře na zeměkouli.
Děsivé video. Ani největší tvorové světa se neubrání, kosatky dravé zabijí i je

Epidemie začala v roce 2013 a zasáhla zejména hvězdice okrové, ale i nejméně 20 dalších druhů mořských hvězdic od Baja California v Mexiku po Aljašský záliv. Syndrom mizení mořských hvězdic byl ale také pozorován ve vodách tak vzdálených, jako je například Port Phillip Bay v Austrálii, a to během extrémní vlny veder na moři.

Zdroj: Youtube

Měnící se klima způsobuje oteplování oceánu, zvyšující se teploty mořské vody kladou stále větší tlak na mořské ekosystémy. „V důsledku tohoto stresu se v posledních několika desetiletích rozšířily mořské choroby. Jejich propuknutí způsobuje změny ve struktuře ekosystémů. U mnoha mořských taxonů došlo k vážnému poklesu populace,“ vysvětluje ve vědeckém článku Burtonová.

Slepá ulička

Zkoumání nakonec bohužel neodhalilo žádný jasný genetický základ, proč některé hvězdice přežily a jiné ne. „Zjistili jsme, že genomová diferenciace mezi normálně vypadajícími a chřadnoucími okrovými hvězdicemi byla velmi nízká,“ říká Burtonová.

„S malými genetickými variacemi na adaptaci vůči nemocem máme rozhodně ještě větší obavy ohledně toho, jak se tomuto druhu bude dařit v budoucích ohniscích nákazy,“ uvedla vědkyně.

Ohrožení ekosystému

Minulý rok tým výzkumníků přišel s myšlenkou, že nemoc byla způsobená složitou interakcí mezi mikroby a domovským prostředím hvězdic. Studie ukázala, že obrovské květy mikrobů, jako je fytoplankton (rostoucí díky oteplování vod), kradou velkou část kyslíku v okolí, a dusí a hubí tím hvězdice. Rozpadající se těla hvězdic zajišťují další živiny pro mikroby, čímž podněcují jejich další růst a rozkvět. Stává se z toho pak začarovaný kruh. Čím více mrtvých hvězdic, tím více mikrobů, které je zabíjejí.

Samec skákavky rudonohé má na těle mimo jiné výraznou červenou. Podle vědců ovšem tento druh pavouka červenou vůbec nerozeznává.
Pavouci s červenýma nohama rudou barvu nevidí. Rituál páření je tak záhadou

Vyloučena není ani teorie, podle které vymírání způsobují nevirové patogeny. „Bez ohledu na to, která teorie se nakonec potvrdí, je jasné, že se nemoc zhoršuje v teplejších podmínkách a že v teplejších jižních oblastech došlo k výraznému snížení populace,“ píší Burton a její spoluautoři ve svém článku.

Ať už je za syndromem mizení mořských hvězdic cokoli, způsobuje to bezprecedentně rychlý a extrémní úbytek populace. V Oregonu se populace okrových mořských hvězdic zmenšily o 50 až 94 procent.

Hvězdice okrová, přirozený predátor slávky kalifornské, pomáhá udržovat přílivové ekosystémy v rovnováze. Experimenty ukázaly, že nepřítomnost hvězdice umožňuje populacím mušlí jejich masivní rozšíření, což výrazně snižuje biodiverzitu biotopu.

„S rostoucí teplotou mořské vody, která vede k většímu šíření mořských chorob, pravděpodobně uvidíme podobné scénáře propuknutí hromadné úmrtnosti postihující mořské druhy častěji a budeme mít málo času na řešení plánů řízení nebo ochrany," varuje tým.

Množení odolných jedinců

Analýza genomů, jaká byla provedena u hvězdic, by podle vědců mohla pomoci rychle určit, zda má jedinec genetickou výbavu potřebnou k tomu, aby odolal nemoci. Tito odolnější jedinci by se pak mohli šlechtit.

Selektivní chov zvířat odolných vůči chorobám je slibnou strategií, která se již zkoumá u ústřic. Ty jsou ve volné přírodě decimovány některými chorobami. Je to naděje, ale u některých mořských druhů to nemusí být funkční strategie.

Obrovská ztráta některých druhů mořských hvězdic již měla dominový efekt na jejich prostředí. Hvězdnice slunečnicová (Pycnopodia helianthoides) se živí mořskými ježky a udržuje počet těchto živočichů pod kontrolou.

Veš. Ilustrační foto.
Převratný objev. Vědci získali dva tisíce let starou lidskou DNA z vajíček vší

Vzhledem k tomu, že mořské hvězdice v některých oblastech prakticky zmizely, počty mořských ježků se naopak mnohonásobně zvýšily a v některých oblastech zredukovaly porosty chaluh o osmdesát procent. Tyto podmořské lesy plné řas jsou nejen neuvěřitelně životně důležité pro mnoho dalších druhů, ale hrají taky obrovskou roli při zachycování uhlíku.

Jediným východiskem se zatím zdá být brždění klimatických změn. Bohužel, pro některé druhy už může být pozdě. Ale to neznamená, že vědci na ochranu přírody přestanou zkoušet vše, co je v jejich silách, aby pomohli zachránit, co se dá.