Pandemie koronaviru často napadá dýchací cesty a přestože výzkumy zatím ukazují, že astma nezvyšuje riziko infekce covidem-19 ani úmrtí, zůstává stále velmi důležité udržovat příznaky astmatu po kontrolou, píše web Science Alert.

Doma může vyvolat nebo zhoršit příznaky astmatu například tabákový kouř, pyl, plísně, prach, srst domácích mazlíčků i škodlivé plyny. Právě jednoduchá prevence těchto běžných faktorů v každodenním životě by mohla lépe kontrolovat průběh nepříjemného dýchacího onemocnění.

Hlavní viník: pasivní kouření

V minulosti se faktory, které komplikují průběh astmatu, zabývala již velká řádka vědců, a proto se tým australských odborníků rozhodl sesbírat veškerá tamní dostupná data, analyzovat je a učinit z nich co nejjasnější výstupy. Ty publikovali v odborném časopise The Conversation. Zkoumali celkem 56 studií, které zahrnovaly 137 840 lidí žijících v Austrálii. Souhrnná data potvrzují jednu jasnou věc, pasivní kouření, syntetické lůžkoviny a plynové topení v domácnostech jsou významnými spouštěcími faktory příznaků astmatu.

Pozor na špatný cholesterol, může vést ke vzniku Alzheimerovy choroby.
Na Alzheimera si lidé zadělávají už v mládí, varuje studie. Příčin je několik

Pobyt v blízkosti kuřáků, například doma nebo na pracovišti, je nejčastěji zmiňovanou proměnnou, kterou lidé s astmatem ve výzkumech popisovali. Vdechování kouře narušuje normální vývoj plic i imunitního systému a způsobuje podráždění cest dýchacích. To může vést k projevům příznaků astmatu a taky k dalším plicním onemocněním. V Austrálii jsou hlavními zdroji pasivního kouření rodiče nebo jiný člen domácnosti a také kolegové na pracovišti. Hlavními oběťmi pasivního kouření byly ve výzkumech děti, jejichž rodiče doma pravidelně kouřili.

Lůžkoviny a topení

Druhým nejčastěji uváděným spouštěčem v domácnostech byly lůžkoviny z nepřirozených materiálů, jako jsou mikrovlákna, nylon nebo akrylová vlákna. Syntetické ložní prádlo má totiž vyšší hladiny alergenů než ložní prádlo z peří a snadněji zachycuje roztoče z prachu a srsti domácích mazlíčků. Pevnější struktura péřových polštářů a přikrývek totiž tvoří pomyslnou ochrannou bariéru pro alergeny, které dráždí dýchací cesty. 

Na třetím místě mezi spouštěči skončily plynové ohřívače, které mohou vylučovat oxid dusičitý, jenž často dráždí dýchací cesty a vyvolává příznaky astmatu. Odborníci proto lidem, kteří dýchacími potížemi trpí, doporučují zbavit se těchto typů vytápěcích zařízení.

Astmatu se dá předcházet

Souhrnná data několika výzkumů z Austrálie ukazují, že aby se předešlo symptomům astmatu, je důležité klást důraz především na prevenci některých zcela běžných faktorů a předmětů v domácnostech. A na to, aby se znalosti o spouštěčích ještě více prohlubovaly.

To, že je aktivní kouření tabáku škodlivé pro plíce a podporuje vznik či zhoršení astmatu, je široké veřejnosti dobře známo, lidé však mohou být méně seznámení právě s rizikem pasivního kouření. Existují také určité mezery v povědomí o plynových topidlech a syntetických pokrývkách. Informace o těchto faktorech číhajících téměř v každé domácnosti, by měly být důrazněji a lépe komunikovaný zejména rodinám, které by mohly být onemocněním postiženy. Odstranění těchto faktorů může také pomoci více kontrolovat příznaky astmatu a snížit testování na koronavirus během pandemie.

Časté mýty o astmatu

Mnozí lidé se například mylně domnívají, že astma je nemoc vznikající v dětském věku. Dětem z rodin, kde se již astma a alergie vyskytly dříve, mají sice zvýšené riziko, toto chronické onemocnění se ale může objevit i v dospělém nebo starším věku.

Kdo je temný empatik? Jedinec s temnými povahovými a osobnostními rysy, který ale zároveň vykazuje nadprůměrné empatické schopnosti.
Kdo jsou temní empatici? Jde o velmi nebezpečný osobnostní typ člověka

Pacienti s astmatem se také často vyhýbají sportu v domnění, že pohybová aktivita povede ke zhoršení stavu a vyvolá záchvat. Opak je ale pravdou – pokud je astma dobře kontrolováno, pohybová aktivita by měla být součástí léčebného režimu, protože fyzický trénink vede ke zlepšení nejen dýchacího, ale i oběhového ústrojí.

Pravdou není ani to, že kontrola a léčba astmatu rovná se užívání vysokých dávek steroidů. Současná preventivní léčba astmatu je vysoce účinná a bezpečná a pro nemocného nepředstavuje žádné významné omezení ani riziko. Spočívá především v podávání nízké dávky inhalovaných steroidů, přičemž aplikace zabere obvykle pouhou minutu jednou či dvakrát denně.