Zdeněk Ondráček (KSČM): "Každý ví, že Trutnov je prakticky neprůjezdný zejména v odpoledních hodinách ve směru od Poříčí do centra. Dopravní situace se ještě zhorší, až bude zprovozněn polský úsek dálnice! Na dobu, než bude vybudována a zprovozněna dálnice od státních hranic za Trutnov, se jeví jako vhodné umožnit jednosměrnou osobní dopravu, třeba jen v určitých časových intervalech, přes Dvoračky do Horního Starého Města. Problém to nevyřeší, ale ulehčí to alespoň místním lidem. Současné vedení města o problému ví mnoho let, ale nikdy neudělali nic, aby tento problém začali řešit fakticky a ne jak v jejich představách na papíru. Prostě spoléhají, že problém se vyřeší otevřením dálnice. To ale nebude dříve, než skončí funkční období zastupitelstvu vzešlému z blížících se voleb."

Tomáš Hendrych (Volba pro město): "Problémy s dopravou budou v Trutnově vyřešeny až s výstavbou dálnice. To je pro dopravní situaci v Trutnově zásadní věc, ale město má malou možnost rychlost výstavby ovlivnit. Volba pro město má ve svém programu podporu všech aktivit k urychlení výstavby D11. Za velmi důležitou považujeme rekonstrukci Špitálského mostu včetně vybudování podjezdu/podchodu pro cyklisty a chodce. Dále budeme usilovat o vyznačení dopravního pruhu pro autobusy ve směru z Poříčí do Trutnova na Náchodské ulici. VPM aktivně podpoří propagaci MHD - autobusy i vlaky a také další zlepšování pohybu cyklistů po městě."

Tomáš Eichler (Piráti): "Dopravní situace v Trutnově s ohledem na blízký příchod polské dálnice nemá jedno kouzelné řešení. Vždycky se bude jednat o soubor drobných organizačně technických opatření, která by v součtu měla situaci zlepšit. Ať už jde o zjednodsměrnění některých ulic, nebo přidání pruhu pro MHD tam, kde je to možné. Klíčem je podle mne ale podpora městské hromadné dopravy ať už autobusové nebo železniční, která může být z hlediska rychlosti a předvídatelnosti dojezdových časů velmi zajímavou variantou."

V Trutnově se rozbíhá rekonstrukce Polské ulice ve směru na Voletiny. ŘSD tam opraví vozovku, město vybuduje chodník.
Trutnov doplatí na zpoždění dálnice dopravní kalamitou, řešení hledá v MHD

Pavel Plzák (ANO): "Již dnes je průjezd přes celý Trutnov díky tvořícím se kolonám velmi pomalý, často tento přejezd trvá 30-40 minut. Odlehčit dopravě by mohlo umožnění přejezdu z Poříčí na Zelenou Louku přes Nové Dvory, tato komunikace by však musela být díky své šířce zjednosměrněna. Dále bude nezbytné kombinovat vlakovou a autobusovou dopravu, o což se vedení města již dnes snaží, a zefektivnit městskou dopravu tak, aby byla obyvateli více využívána. K bezpečnosti dopravy by měla přispět rovněž instalace úsekových radarů a přechodů pro chodce se zpomalovacími semafory například v Novém Rokytníku, kde nemají přechod a díky kolonám aut by ani nebylo možné frekventovanou silnici přejít. Podpořit lze i cyklisty výstavbou kvalitních a bezpečných cyklostezek."

Petr Horčička (Sdružení pro Trutnov s podporou STAN): "Trpělivě, jednoduchá řešení neexistují. Procházíme složitým obdobím rekonstrukce základních dopravních spojnic. Plánované opravy a výstavba dálnice D11 nebudou hned a bez potíží. Dopravu v Trutnově zlepší spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic. Bylo by dobré neuzavírat najednou páteřní komunikace, spíš zprovoznit část vozovky pomocí kyvadlové dopravy. Částečným řešením je využití vedlejších komunikací a nepouštět tranzitní dopravu do centra. Osobní doprava by měla parkovat na páteřních komunikacích po jedné straně kvůli vozidlům integrovaného záchranného systému."

Pavel Holzknecht (Trutnov Pomáhá): "V Trutnově by se měla posílit MHD a tím pokusit se spoluobčany přimět k odložení svých automobilů při cestách do zaměstnaní v rámci města. Autobusy je potřeba zrychlit, a to jednak změnou vedení linek a také vyhrazením jízdních pruhů. Je nutné více zapojit Městskou policii při řízení provozu a případně v době velkých rekonstrukcí osadit některé křižovatky semafory. Dále je potřeba dobudovat síť cyklostezek, například do průmyslových oblastí. Na kraji města vybudovat P+R parkoviště s přímým spojením do centra nebo do míst s vyšší koncentrací lidí (průmyslové zóny, koupaliště apod.). Propojit MHD s vlaky a další příměstskou dopravou."

Vlakové nádraží v Trutnově při nedělním Dni železnice.
Bude zavedení vlakové MHD dobrým řešením dopravních problémů v Trutnově?

Eva Navrátilová (My Trutnov): "Bývalý starosta odešel v „pravý“ čas. Projíždějící auta přes Trutnov nebudou už tak líbivá, jako populistická hesla, která jsme přes dvacet let slyšeli před každými volbami, že „urychlíme stavbu dálnice“. Žádná není a dopady nyní ucítí každý. Výstavbu dálnice má přitom místní samospráva možnost ovlivnit jen minimálně. Plané sliby se pokusíme eliminovat alespoň tím, že budeme vyjednávat s krajem a připomínat předvolební přísliby hejtmana Červíčka, že před nárůstem dopravy Trutnov ochrání. Budeme jednat s kompetentními orgány o tom, aby přes Trutnov veškerá doprava z Polska nevedla, dokud nebude dostavěná dálnice z Jaroměře na hranice."

Filip Bělík (TOP 09, KDU-ČSL): "Pozdní dokončení dálnice D11 je opravdu velkým problémem, ale stavba D11 je záležitost státu. Jako zastupitelé můžeme dohlížet na transparentní komunikaci mezi ministerstvem dopravy a občany Trutnova. A v této věci by bylo dobré dbát na co nejužší spolupráci s ostatními obcemi, kterých se stavba D11 týká. Co se týče parkování, navrhl bych šikmé parkování v některých ulicích, díky kterému by byla parkovací kapacita navýšena o několik desítek míst. Samozřejmě by městu od množství aut ulehčila výstavba dalšího parkovacího domu. Dále podporujeme sdílená kola, která by mohla odlehčit zatíženost dopravy."

Václav Török (Právo Respekt Odbornost Trutnov): "Situaci s dopravou je potřeba řešit hlavně ve spolupráci s ŘSD, blíží se dostavba dálnice S3 na polské straně, a to povede ke zvýšení dopravy v našem městě. Absolutní prioritou by měla být stavba dálnice D11 na úseku státní hranice - Trutnov, která přetíná naše město mostem v části Trutnov-Poříčí. Dále dokud nebude dobudován tento úsek, měla by být zakázána tranzitní kamionová doprava přes naše město. Nově vybudovaná dálnice by měla podstatně ulehčit dopravu v Trutnově."

Marek Hanč (SPD): "Doprava v Trutnově je velmi diskutovaným tématem a řešení dopravy patří k jedné z hlavních priorit představitelů samosprávy města Trutnov. Hlavním cílem je analýza současného stavu dopravní situace města se zaměřením na stav dopravní infrastruktury. Abychom záhájili vlastní přípravy práce, musí tomu předcházet získání podkladů souvisejících s dopravní situací a stavem dopravní infrastruktury Trutnova. Tím si vytvoříme náhled na celou problematiku a můžeme představit řešení."

Stavba kruhového objezdu v Pražské ulici v Trutnově pokročila.
Stavba kruhového objezdu v Trutnově pokročila, řidiče ale čeká další uzavírka