Jan Souček je profesionální řidič. Má tak dokonalý přehled o tom, co se denně odehrává na silnicích v Trutnově. „Není to nic moc, ale co bude za dva roky, až bude hotová polská dálnice a všechna auta pojedou přes Trutnov, to bude teprve mazec. To bude peklo.“ Uhodil hřebíček na hlavičku. Největší průšvih v dopravě Trutnov teprve čeká a bránit se mu bude jen stěží.

Než povede přes Trutnov dálnice, to ještě chvíli potrvá.Než povede přes Trutnov dálnice, to ještě chvíli potrvá.Zdroj: ŘSD

Poláci totiž svoji rychlostní silnici S3 k českým hranicím do Lubawky kvapem budují. Až ji dokončí, bude napojená jen na pole v Královci. Trutnov je nyní závislý na ŘSD, které musí dokončit výkup pozemků a co nejdříve (v příštím roce) zahájit stavbu. Kolonám se město neubrání, řidiče z Polska chce alespoň přibrzdit nasazením radarů v Libči a Bernarticích. Objevit se tam mají v příštím roce. „Úsekové měření jednoznačně přinese zpomalení dopravy. Je to jedna z mála věcí, kterou jsme schopni zrealizovat do doby, než tudy začnou jezdit auta z polské dálnice,“ řekl trutnovský starosta Michal Rosa.

V Trutnově se tento týden rozbíhá rekonstrukce Polské ulice ve směru na Voletiny. ŘSD tam opraví vozovku, město vybuduje chodník.
ANKETA: Kandidáti odpovídali, jak by měl Trutnov řešit situaci s dopravou

Za důležité považuje odklonit nákladní dopravu přijíždějící z Polska na Náchod. „Se starosty Královce, Bernartic a Zlaté Olešnice jsme požádali krajský úřad o stanovení dopravního značení omezující vjezd nákladních vozidel o určité hmotnosti a délce. Polská strana akceptovala situaci a je připravena umístit upozornění o zákazu vjezdu vozidel nad 9 tun na své straně v dostatečném předstihu tak, aby kamiony včas sjely a pokračovaly na Náchod místo toho, aby jely do Královce a tam teprve zjistily, že je zákaz,“ poukázal starosta Trutnova na snahu odklonit nákladní dopravu na Náchod.

Kvůli větší bezpečnosti město vybuduje chodník v Polské ulici směrem na Voletiny, kudy vede silnice I/16 k hranici s Polskem. Stavební práce se právě rozjíždějí.

V Trutnově radnice zavede od března příštího roku do MHD městskou vlakovou linku ve snaze eliminovat nápor dopravy a kolony. V pondělí to schválili zastupitelé. Od jara 2023 by tak mělo být v provozu 16 nových spojů mezi trutnovským hlavním nádražím a zastávkou Libeč. „Při zahuštění dopravy by vlakové spoje byly rychlejší. Jen pro představu - jízdní doba autobusu z Poříčí na Zelenou Louku činí zhruba 23 - 31 minut,“ vypočítal Michal Rosa.

Trutnov plánuje zavedení městské vlakové linky, jezdit by měla od března příštího roku.
Trutnov chce zavést v městské dopravě vlakovou linku do Libče. V čem je raritou?

Ve městě plánuje radnice vybudovat parkovací domy. Jeden parkovací dům vznikne v areálu nemocnice, ale to bude investice kraje. „Máme hotovou studii rozšíření parkoviště před nemocnicí. Dotační programy na parkovací domy se ovšem týkají pouze parkovišť P+R, musí mít návaznost na MHD. Máme vytipovaná dvě místa, kde by šlo takové parkovací domy postavit a byla tam využitelná dotace. Aby město stavělo parkovací dům bez dotace, není reálné, pokud jsou investiční náklady na jedno parkovací místo 400-500 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Michal Rosa.

Volební anketa Krkonošského deníkuZdroj: Deník

Podle dopravního inženýra Václava Javůrka, zastupitele z hnutí Žít v Trutnově, městu schází odborný orgán a plán, který by dopravu řešil koncepčně. "Největší hrozbou je zpoždění stavby dálnice. Je třeba urychleně vybudovat chodníky a prvky pro zklidnění v okrajových částech města. Nalézt vhodnou formu propojení Poříčí a Horního Starého Města zklidněnou komunikací, se zákazem nákladní dopravy, přijatelnou pro obyvatele Nových Dvorů. U kina Vesmír zřídit podchod," vyjmenoval, jak by mělo město reagovat na očekávanou dopravní kalamitu.

Javůrek tvrdí, že je nutné zvýšit motivaci obyvatel k použití hromadné dopravy. Navrhuje zřídit mezi Poříčím a sídlištěm "Smeťák" v Náchodské ulici pro autobusy vyhrazený pruh, vystavět autobusový terminál, modernizovat zastávky autobusů. "Město by mělo se Správou železnic dohodnout rekonstrukci zastávek, nádraží a vybavení tratí, doplnit autobusové linky a do MHD zapojit vlaky. MHD by se měla provozovat zdarma, zvýšené náklady by mělo město požadovat od státu, jako kompenzaci za zpoždění dálnice," řekl.

Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem.
Tyršovo koupaliště vyžaduje opravu, vyrůst u něj může kemp

Parkování v centru by řešil vytlačením celodenních parkujících, zvýšením obratovosti vozidel a výstavbou parkovacích domů. "Na sídlištích by se měly doplnit parkovací domy, zvýšit kapacita zjednosměrněním provozu, změnit organizace a citlivě doplnit stání. Je třeba rozšířit cyklostezku podél Úpy, doplnit nové stezky a na vhodných chodnících umožnit jízdu cyklistů. Rekonstruovat chodníky a osvětlit přechody pro chodce," uvedl dopravní expert Václav Javůrek.

Končí v polích… Zatímco Poláci už mají hotovou silnici k hranicím, na české straně se teprve vykupují pozemky.Končí v polích… Zatímco Poláci už mají hotovou silnici k hranicím, na české straně se teprve vykupují pozemky.Zdroj: Deník/Jan Braun

KOMENTÁŘ: Poláci ukázali Čechům, jak se staví dálnice

Téma dopravy je pro Trutnov klíčové. Situace není růžová, kolony se tvoří už nyní. A bude hůř. Trutnov a okolní obce dramaticky doplatí na prodlení se zahájením výstavby dálnice D11, která se napojí v Královci na polskou rychlostní silnici S3. Než se tak stane, čeká Trutnov a okolí dopravní kalamita. Poláci totiž svoji rychlostní silnici S3 k českým hranicím do Lubawky kvapem budují. Až ji dokončí, bude napojená jen na pole v Královci. Česká strana propásla neustálými odklady řadu let a promeškané období už nedohoní. Doplatí na to Trutnov a okolní obce, přes které budou auta sjíždět. Tahle ztráta přijde zatraceně draho. Než se postaví úsek z hranic do Trutnova (natož pak z Trutnova do Jaroměře), to několik let zabere. O to víc, že stavba dálnice bude extrémně náročná, půjde o nejsložitější úsek na celé trase D11. Rovinka mezi Hradcem Králové a Jaroměří je jiné kafe oproti kopcovitému terénu v okolí Trutnova, kde se budou razit i dva tunely. Trutnov je nyní závislý na ŘSD, které musí dokončit výkup pozemků a co nejdříve zahájit stavbu. Kolonám se město neubrání. Co může udělat, to je zaměřit pozornost na bezpečnost obyvatel v kritických místech silnice I/16.