Ve městě plném tradic nikoho nepřekvapí, že místní divadlo slaví významné jubileum – 140 let existence. Kdo z jeho návštěvníků ale ví, že tento stánek múz vznikl jako teprve třetí kamenné divadlo v Čechách?

Exkurz do dávné minulosti

Zřejmě první stálý sál v Turnově zařídili místní ochotníci již roku 1822, kdy zakoupili dva sály v patře domu rodiny Kotlerovy čp. 2, zvaného U Zlatého jednorožce. O rok později už se tam hrálo divadlo. A stojí za zmínku, že mezi jinými zde jako režisér divadelní společnosti F. Zöllnera účinkoval na začátku léta roku 1854 i Josef Kajetán Tyl.

Skutečné divadlo však vzniklo mnohem později. Když se o padesát let déle začal v Hluboké ulici stavět nový dům pro záložnu, požádali turnovští ochotníci její předsednictvo, aby pamatovalo i na ně a postavilo divadlo. A světe div se: Osvícené předsednictvo záložny žádost vyslyšelo!

Budovu divadla tehdy postavili jako zmenšenou kopii Prozatímního divadla v Praze. Hlediště mělo v přízemí 100 míst k sezení a za ně se vešlo asi 40 stojících diváků. Na balkon i galerii se stoupalo po točitém schodišti, které dosud vede až pod střechu. Na balkoně byly po pravé straně lóže pro představitele města a dalších pět pro městskou honoraci. Nacházela se zde i jedna místnost pro čtené zkoušky a pro konání výborových schůzí. Na levé straně měli jednu lóži k dispozici divadelní ochotníci. Galerie disponovala jen místy k sezení. Před jevištěm bylo ve snížené části orchestřiště pro asi 30 hudebníků. Hlediště se vytápělo dvěma velkými kamny a osvětlení bylo vyřešeno pomocí petrolejových lamp.

V divadle hrál 
i Eduard Vojan

Ihned po otevření divadla začaly zajíždět do Turnova různé české divadelní společnosti. Využívaly možnosti hrát ve výjimečně komfortním prostředí, kterého se jim v jiných městech nedostávalo. První tři měsíce roku 1875 zde například účinkovala divadelní společnost J. E. Kramueleho s operou Prodaná nevěsta. Bylo to necelých pět let po jejím prvním definitivním provedení v Královském zemském divadle v Praze. Záznamy dále potvrzují, že v turnovském divadle účinkoval s několika společnostmi i Eduard Vojan, poprvé na konci 80. let 19. století jako pětadvacetiletý.

Od té doby uteklo hodně vody a Městské divadlo by mohlo vyprávět mnoho zajímavých příběhů – o válečné sbírce na jeho opravu Turnov sobě, o začátcích slavných divadelních a filmových tvůrců (namátkou zmiňme režiséra Jaroslava Dudka nebo herce Václava Knopa), o hostování nejvýraznějších divadelních osobností, jež české divadlo pamatuje (za všechny např. Karel Höger). Při příležitosti oslav vydává Kulturní centrum Turnov malou publikaci o historii divadla a oslavy doplní výstava plakátů z významných okamžiků jeho historie.

Páteční slavnost:
Jubileum si Městské divadlo Turnov připomene dnes na slavnostním večeru. Zazní v něm mimo jiné projev z otevření divadla v roce 1874 nebo krátké pásmo pěveckého sboru Antonín Dvořák. Ten před 140 lety při zahájení provozu také účinkoval. Na závěr se představí nejmladší turnovská ochotnická generace v inscenaci Bert a Naďa. Vstup je sice zdarma, ale míst jen 310. Proto pořadatelé prosí návštěvníky, aby si vstupenky vyzvedli raději dříve na recepci KC Střelnice v Markově ulici.